Olet täällä

Yara Suomi Oy jakoi stipendejä

Yara Suomi Oy ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kannustavat opiskelijoita pohtimaan ruuantuotantoa kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden näkökulmasta.

Tavoitteena on nostaa suomalaisen maataloustuotannon mahdollisuuksia vastata maailmanlaajuiseen haasteeseen tuottaa enemmän ruokaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla ja samalla varmistaa viljelyn tuottavuuden kehitys ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Vuoden 2017 stipendit, yhteensä 12 000 euron arvosta, on myönnetty viidelle opiskelijalle opinnäytetöiden perusteella.

 
Tapani Jokiniemen väitöskirja, Energy efficiency in grain preservation
Peltokasvituotannon yksi eniten energiaa kuluttavista työvaiheista on viljan säilöntä, joka yleensä tarkoittaa kuivausta. Jokiniemen väitöskirjassa on tarkasteltu monipuolisesti viljan kuivaamista ja säilöntää. Tulokset osoittivat, että merkittäviä energiansäästöjä voidaan saavuttaa kehittämällä kuivausprosessia sekä laajentamalla tuoresäilöntämenetelmien käyttöä.
 
Aki Niemelän maisteritutkielma, Maatilojen yhteistyön ja vähennetyn typpilannoituksen vaikutus tilojen kasvihuonekaasupäästöihin
Maisterintutkielmassa selvitettiin kotieläin- ja kasvintuotantotilojen mahdollisuuksia vähentää päästöjä typpilannoitteiden käytön vähentämisellä sekä kahden tilan yhteistyömallin avulla. Tutkimuksessa kehitettiin tilojen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan soveltuva työkalu, FarmCALC 2.1 – laskuri. Yhteistyömallit vähensivät tiloilta myytävän kasvintuotannon tuotteiden kasvihuonekaasupäästöjä 11–23 % ja sianlihan päästöjä 13–20 %.  
 
Eero Mäkipään maisteritutkielma, Taloudellisesti optimaalinen typpilannoitus leipävehnän tuotannossa
Maisteritutkielmassa on selvitetty typpilannoituksen vaikutusta 13 eri kevätvehnälajikkeiden satoon ja valkuaispitoisuuteen. Työssä on käytetty Yara Kotkaniemen tutkimuskeskuksen kevätvehnäaineistoa ekonometristen mallien pohjana. Valkuaislisähinnoittelun vaikutus taloudellisesti optimaaliseen typpilannoitukseen tuo uutta näkökulmaa lannoituksen taloudellisuuteen.  
 
Jaakko Heikinmaa kandidaatintutkielma, Viljelyn kestävä tehostaminen
Kandidaatintutkielmassa on perehdytty monipuolisesti suomalaisen viljanviljelyn kestävään tehostamiseen. Työssä pohdittiin mahdollisuuksia pienentää satokuilua , mutta samalla vähentää muun muassa typen huuhtoutumisriskiä.  
 
Mari Unnbomin kandidaatintutkielma, Ruokaturvan nykytila ja maatalouden keinoja sen parantamiseksi
Kandidaatintutkielmassa on koottu hyvin ajantasaisen, parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimustietoon perustuvan agroekologisen katsauksen ja näkemyksen globaaliin ruokaturvakysymykseen. Tutkielmassa on onnistuneesti kuvattu maatalouden  osuutta kestävän ruokaturvan tavoittelussa.

 
Lisätietoja:

Markkinointipäällikkö Lauri Heimala, puh. 050 5268565

Professori (mmtdk), John Sumelius, puh. 040  5415153

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä