Olet täällä

Neuvo2020-neuvojat tarjoavat viljelijöille apua tilan kilpailukyvyn parantamiseen

Neuvo2020-neuvojat tarjoavat viljelijöille apua tilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen.

Kilpailukykyneuvonnassa neuvoja tekee arvion maatilan tämän hetkisestä toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Sen jälkeen neuvoja etsii kehityskohteet, selvittää vaihtoehdot kilpailukyvyn parantamiseen ja tekee eri vaihtoehdoista laskelmat. Viljelijälle toimitetaan kirjalliset dokumentit kaikista arvioista ja laskelmista. Tiedot saatuaan viljelijä itse päättää kuinka tilaansa kehittää. Kilpailukyvyn kehittymistä on myös mahdollista seurata neuvontakäynneillä suunnitelman tekemisen jälkeen.

Tärkein kohderyhmä neuvonnalle ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja velkaiset maatilat. Myös muut tilat voivat käyttää neuvojia apuna esimerkiksi yhtiöittämisen, markkinoinnin, sukupolvenvaihdoksen tai investoinnin suunnittelussa.

Neuvonnan rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma ja viljelijän maksettavaksi jää arvonlisäveron osuus neuvonnasta. Noin 27 % tiloista on käyttänyt neuvontaa. Eniten neuvontaa on tehty liittyen ympäristöasioihin.

Lisätietoa neuvonnasta löytyy osoitteesta www.mavi.fi/neuvonta

 

Lähde: Maaseutuvirasto Mavi

Kommentit

Samankaltaista sisältöä