Olet täällä

Hallitus esittää lisätukea maatalouden kannattavuusongelmaan ja afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

Hallitus päätti lisätalousarvioesityksessään kansallisista toimista, joilla maatalouden vaikeaa kannattavuustilannetta voidaan helpottaa, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Esitys lisätalousarvioksi on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 25. lokakuuta.

Lisätalousarvioesityksessä päätettiin hallituksen aiemmin linjaaman kansallisiin tulotukityyppisiin toimenpiteisiin käytettävän 30 miljoonan euron jakamisesta.

Vuoden 2018 toiseen lisätalousarvioon sisällytetään tästä 7,5 miljoonan euron määräraha tukimuotoihin, joiden maksatus aloitetaan vuoden 2018 aikana. Loppuosa sisällytetään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydennykseen.

Eduskunnan käsittelyssä olevaan vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy maatalouden kannattavuutta parantava rahoituspaketti. Osana tätä pakettia luonnonhaittakorvauksiin osoitetaan yhteensä 37,5 miljoonan euron lisäys, joka mahdollistaa vuonna 2019 hieman vuotta 2018 korkeamman tuen maksamisen, kun huomioon otetaan muut määrärahamuutokset. 

Välitä viljelijästä saa jatkoa

Vuoden 2019 talousarviossa viljelijöiden tilannetta helpotetaan myös sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön hallinnonalojen toimenpitein.

Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle eli Melalle ehdotetaan Välitä viljelijästä -projektille kolmen miljoonan euron jatkorahoitusta vuosille 2019–2020. Maatalousyrittäjän eläkelain eli MYELin maksujen viivästyskoron tilapäistä alentamista jatketaan vuosina 2019–2020.

Maataloudessa käytetyn kevyen polttoöljyn energiaverosta vuodelta 2018 maksettavaa palautusta ehdotetaan korotettavaksi 20 miljoonalla eurolla.

Lisäpanostusta afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

Hallitus pitää tärkeänä afrikkalaisen sikaruton torjuntaan liittyvien toimien tehostamista. Siksi Ruokavirastolle esitetään 0,7 miljoonan euron ja Tullille reilun yhden miljoonan euron lisämäärärahaa.

Näistä toimista päätetään vuoden 2019 talousarvioesityksen täydennyksen yhteydessä.

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä