Olet täällä

Vyr: Viljamarkkinauutiset lyhyesti

Kotimaan markkinat

Leipävehnän hintanoteeraus Naantalin satamassa nousi tasolle 144 €/tonni. Pariisin pörssissä (Euronext) leipävehnän lähin futuurinoteeraus laski eilen torstaina lukemiin 178,25 €/tonni. Hintojen erotus oli näin ollen tasolla -34,25.

Ruokavirasto on koonnut yhteen kysymyksiä ja vastauksia suunnitellusta vuoden jatkosta ympäristö- ja luomusitoumuksille. Jatkosopimuksille on edellytyksenä, että eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvion joulukuussa ja komissio maaseutuohjelman muutoksen alkuvuodesta 2020.

Viljelijät voivat todennäköisesti hakea ensi vuonna jatkoa ympäristö- ja luomusitoumuksiin sekä ympäristösopimuksiin . Jatkosopimuksia haetaan päätukihaussa, joka päättyy 15.6.2020. Jatkositoumukset ja -sopimukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Euroopan markkinat

Strategie grains päivitti kauratasearviotaan 2019/20. Kuun aikana on tapahtunut vain pieniä muutoksia tuotantoennusteeseen . EU:n kokonaistuotantoarvio kasvoi 40 ktn 8,0 miljoonaan tonniin. Ennusteet kasvoivat Iso-Britanniassa ja Irlannissa, mutta pienenivät Saksassa. Vuoden 2018 tuotantoon verrattaessa EU:n kauran tuotanto kasvoi 0,2 miljoonaa tonnia.

Kauran elintarvikekäyttöarviota laskettiin hieman viime kuusta Puolan ja Ruotsin osalta (yht. -15 ktn). EU:n kauran elintarvikekäytön ennustetaan nousevan kuluvalla kaudella 40 ktn viime kaudesta, etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

Tuotantoarvion kasvaessa myös kauran rehukäyttöennuste kasvaa. Viime kuusta ennustetta on nostettu 50 ktn 5,65 miljoonaan tonniin (5,7 milj. tn 2018/19). Käyttö lisääntyy etenkin Iso-Britanniassa. Espanjassa taas rehukäyttö on laskussa, johtuen maan epäonnistuneesta kaurasadosta ja pienistä puintimääristä.

EU:n sisäisessä kaurakaupassa etenkin Espanja kysyy kauraa enemmän kuin viimekaudella. EU:n sisäkauppa pysyy ennusteen mukaan 2019/20 miljoonan tonnin tasolla. Ulkomarkkinoiden kauranvienti pysyy 170 ktn tasolla. Lukema voi nousta, jos Kanadan kauran laatu jää toivotusta ja EU:n kaura pystyy kilpailemaan laadulla sekä kilpailukykyisellä hinnalla sitä vastaan.

EU 28 kauran loppuvarastojen odotetaan jäävän kaudella 2019/20 miljoonan tonnin tasolle. Varastojen ennustetaan kasvavan Ruotsissa ja Iso-Britanniassa, mutta Suomessa tilanne näyttäisi pysyvän vakaana. Viime kuusta kauran hinnat ovat laskeneet vientisatamissa Hampurissa 5 €/tn ja Vaasassa 2 €/tn.

Maailmanmarkkinat

Kuukausittainen AMIS Market Monitor laski globaalia 2019 vehnän tuotantoennustetta 765 miljoonaan tonniin viime kuun 766 miljoonasta tonnista. Myös käyttöennustetta laskettiin rehukysynnän laskiessa. Loppuvarastot kuluvalla kaudella kasvavat uusimman ennusteen mukaan pysyen 274,9 miljoonan tonnin tasolla.

Venäjällä kylvö- sekä itämisolosuhteet ovat hyvät syysvehnälle. Maan vehnäpinta-alan ennustetaan kasvavan viime keväästä. Kiinassa syysvehnä on saanut nauttia sateista ja suotuisista kasvuolosuhteista. Yhdysvalloissa vain Texasin alueella on ollut kuivaa, muuten vehnän syyskylvöt ovat sujuneet suotuisissa olosuhteissa. Kanadassa myöhästynyt puinti hankaloittaa vehnän syyskylvöjä myöhästyttäen niitä huomattavasti.

Australiassa on kuivaa. Argentiinan länsiosissa on kuivaa vehnän ollessa tärkeässä kasvuvaiheessa sadon muodostusta ajatellen. Itä-Argentiinassa maan kosteus on huomattavasti parempi ja odotukset alueen sadosta ovat korkealla.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmän Viljaviesti 34/2019

Kommentit

Samankaltaista sisältöä