Olet täällä

Sopimukset ja hintariskeiltä suojautuminen

Viljamarkkinoiden muutokset aiheuttavat riskejä kaikille kaupan osapuolille. Lopullista myyntipäätöstä tehdessä on hyvä tuntea sato- ja markkinatilanne niin kotimaassa kuin maailman laajuisestikin. Markkinatilanteen jatkuva seuraaminen niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisesti on tärkeää. Sopimuksen tekeminen ja myyntien jaksottaminen vakauttaa osaltaan riskejä etenkin tilanteessa, jossa tuotanto on kysyntää suurempaa. Tuotannon kannattavuuslaskelmia on myös hyvä tarkastella myyntipäätöksiä tehtäessä. Hintahuippuja voi tavoitella, mutta useimmiten parhaimman tuloksen saa, kun jakaa riskiä ja hinnoittelee myynnin osissa.

Viljely- ja myyntisopimukset

Ennen kylvöjä tehtävät viljelysopimukset auttavat kaikkia vilja- ja öljykasvikaupan osapuolia ohjaamaan tuotantoa kysynnän mukaan. Viljelijä voi tehdä sopimuksen joko avoimella hinnalla tai kiinnittämällä hinnan koko tai osalle sopimusmäärästä. Sopimusten hinnoitteluun löytyy eri ostajilta monipuolisia vaihtoehtoja ja hinnoittelun voi tehdä ennen kasvukautta tai sen jälkeen. Viljelysopimuksissa voidaan antaa myös suosituksia lajikkeista tai viljelytoimenpiteistä. Alla esitellään yleisiä kauppasopimustyyppejä.

1. Sopimus ostopäivän hinnalla

Nyt hinta-/spot hinta- /käteiskauppa-sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa kauppa tehdään ostopäivän hintaan ja toimitus on siitä yleensä kuukauden kuluessa. Sopimuksen tekohetkellä voidaan myös siitä sopia, että erä toimitetaan myöhemmin ja varastointiajalta maksetaan silloin usein varastointikorvausta.

2. Termiinisopimus

Termiinisopimuksessa voidaan kiinnittää hinta myöhemmin tapahtuvalle viljan toimitukselle joko osin tai kokonaan. Sopimuskokona käytetään pääsääntöisesti täysiä rekkakuormia. Termiinisopimuksessa viljelijä itse valitsee hinnan kiinnitykselle ajankohdan: se voi olla joko sopimusta tehdessä tai milloin tahansa myöhemmin ennen toimitusta. Hinnan kiinnityksen voi tehdä yhdessä tai useammassa osassa. Termiinisopimuksen voi tehdä jo ennen kylvöjä, mutta tällöin koko arvioitua satomäärää ei ole suositeltavaa kiinnittää, jotta sopimusvelvollisuutensa voi huonommassakin satotilanteessa täyttää.

3. Split-sopimus

Split-sopimus on öljykasvien termiinisopimus, jossa sopimuksen tekohetkellä sovitaan toimitettavasta määrästä. Erän hinnoittelu voi tapahtua useassa erässä ja sopimushinnaksi muodostuu kaikkien kiinnitysten keskihinta.