Olet täällä

Hinnoittelu

Oikean hinnan määrittäminen

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta tärkein tekijä. Sopivaa myyntihintaa voidaan ajatella

  • markkinoinnin kannalta = kuinka paljon asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteesta
  • kustannusten kannalta = mikä on tuotteen myyntihinnan oltava, jotta tietyllä myyntimäärällä saadaan kustannukset katettua ja jää voittoakin.

Liian korkeat hinnat voivat olla syynä siihen, ettei kauppa käy. Liian matalat hinnat johtavat yrityksen vaikeuksiin lyhyessä ajassa, koska kannattavaa katetta tai yrittäjän palkkaa ei kerry. Vaikka hinta on yksi markkinoinnin kilpailukeinoista, valitettavan usein varsinkin aloittavat yritykset käyttävät alhaista hintaa ainoana keinona päästä markkinoille.

Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelun perustana ovat:

  • muuttuvat ja kiinteät kustannukset
  • kilpailutilanne
  • kysyntä.

Tavallisen tuotteen hinnan on oltava lähellä markkinoilla olevien vastaavien tuotteiden tai palvelujen myyntihintaa. Mitä omaleimaisempi tuote on, sitä vapaammin hinnan voi määritellä kysynnän mukaan. Hinnoittelumenetelmä onkin valittava tapauskohtaisesti.

Katetuottohinnoittelu

Katetuottohinnoittelussa lähtökohtana ovat tuotteen muuttuvat kustannukset. Niihin lisätään tarvittava katetuotto, joka sisältää tuotteen osuuden kiinteistä kustannuksista ja tavoiteltavan voiton. Varsinkin kauppa ja teollisuus suosivat katetuottoa hinnoittelussaan.

Muuttuvat kustannukset riippuvat tuotannon määrästä ja ne muodostuvat mm. raaka-aineista, tarvikkeista ja palkoista.

Kiinteät kustannukset pysyvät samansuuruisina tuotannon määrästä riippumatta. Tällaisia ovat mm. vakuutukset, vuokrat, toimisto- ja markkinointikulut, osin myös huolto- ja energiakustannukset. Myös korot, poistot ja verot on otettava huomioon laskelmissa.

Esimerkki puutarhakalusteiden hinnan laskemisesta katetuottomenetelmällä:

Muuttuvat kustannukset

123 euroa

- katetuottotavoite 25 %

41 euroa = myyntihinta ilman alv. 164 euroa

- alv 22 %

36 euroa = myyntihinta 200 euroa

Mahdollinen jälleenmyyjä voi helposti jopa tuplata valmistajan myyntihinnat.

Työtuntihinnan laskeminen

Työn tuntihinnan laskemiseksi on olemassa nyrkkisääntö: laskutettava tuntiveloitus on työntekijän tuntiansio kerrottuna noin kolmella. Jos yrityksellä on konekantaa ja työkaluja tai työhön kuluu jotain tarveaineita, kerroin on vähintään neljä. Kerroin sisältää arvonlisäveron.

Urakoitsijan tuntilaskutus:
Urakoitsija maksaa työntekijälleen 10 euroa tunnilta. Urakoitsija laskuttaa asiakkaaltaan 3 x 10 euroa/tunti = 30 euroa/tunti, sis. alv 22 %. Tämä hinta ei vielä sisällä tarvikkeiden eikä koneiden kustannuksia. Laskutettava tuntihinta on eri tasoa, kun työ tehdään 10 000 euron arvoisella vanhalla traktorilla tai puolen miljoonan euron monitoimikoneella. Aina on myös huomioitava markkinoiden yleinen hintataso ja kilpailutilanne.

 

 

Samankaltaista sisältöä