Olet täällä

Menestystekijät

Pienyrityksen käynnistäminen ja kehittäminen vaatii yrittäjältä investointien lisäksi liikkeenjohdon osaamista, tuotteiden kehittämistä, markkinointia, taloushallintoa ja yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Maaseutuyrittäjät kokevat yleensä markkinoinnin kaikkein haasteellisimmaksi työksi, johon ei useimmiten ole osattu varata riittävästi varoja eikä varsinkaan aikaa.

Yrittämisen motiivit lähtökohtana

Yritysideoiden syntyminen, niiden toteuttaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen tapahtuu monen tekijän yhteisvaikutuksena. Tärkeää on selvittää itselleen, mitä yrittämisellä tavoittelee.

"Visio ilman toimintaa on päiväunta. Toiminta ilman visiota on painajaisunta." Yrittämisen motivaatio syntyy monen tekijän yhdistelmänä.

Menestyvän maaseutuyrittäjän ominaisuuksia

  • hyvä ammattitaito, kokemus ja organisaatiotaito
  • itseluottamus ja usko omaan yritysideaan, omaleimaisuus
  • päättäväisyys, tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja riskinottokyky
  • kyky laittaa asiat tärkeysjärjestykseen
  • kyky myöntää virheensä ja oppia niistä
  • sosiaalisuus ja yhteistyökyky
  • halu oppia ja kehittää uutta
  • halu huolehtia omasta terveydestä ja jaksamisesta.

Liikeidea määrittelee perusvalinnat

Parhaiten menestyneitä yrittäjiä yhdistää asiakkaiden tarpeesta kehittynyt liikeidea sekä aikaisempi kokemus alalta.

Yritys tarvitsee jonkin ylivoimatekijän, ominaisuuden, jossa se on muita parempi. Tällaisia tekijöitä voivat olla hinta tai laatu, markkinoinnin hallinta tai yrityksen sijainti. Yrityksen voimana voi myös olla sen tehokkuus: taloudellinen valmistusmenetelmä, jakelutie tai vahva ammattitaito.

Liiketoiminnan menestyksen peruselementit:

Markkinat

Kenelle, mille kohderyhmälle ja millaisille asiakkaille tuotetaan tai myydään?

Yrityskuva

Millainen ulkoinen imago halutaan ja miten se rakennetaan?

Miten erottaudutaan muista?

Tuote

Mitä tuotetaan tai myydään?

Miten toimitaan

Mitkä ovat yrityksen toimintatavat?

Samankaltaista sisältöä