Olet täällä

Tunnista kaliumin puutosoireet kasvustosta - Kalium ravinteena

Farmitin ajankohtaisuutisissa käydään kevään kuluessa "Opi tunnistamaan ravinteiden aiheuttamat puutosoireet" ?sarjassa tietoiskujen avulla läpi, millaisia oireita ravinnepuutokset aiheuttavat kasvukaudella öljykasveilla ja viljoilla. Sarjan aikaisemmissa osissa on jo kerrottu

Tässä osassa kerrotaan, miltä kaliumin puutosoireet näyttävät sekä sen merkitys kasviravinteena. Seuraavien osien aiheita ovat magnesiumin, kalsiumin, typen ja eri hivenravinteiden puutosoireet rypsillä ja viljoilla sekä kyseisten ravinteiden merkitys kasvissa.

Kaliumin puutos näkyy ensin vanhemmissa lehdissä

Koska kalium on kasvissa hyvin liikkuva ravinne, sen puutosoireet näkyvät ensimmäisenä vanhoissa lehdissä. Öljykasveilla kaliumin selkeässä puutteessa lehtien reunat kellastuvat (kloroosi) ja saattavat myöhemmin muuttua ruskeiksi (nekroosi), ja lehdet voivat varista. Vanhat lehdet voivat myös olla kurttuisia ja alaspäin kääntyneitä. Nuoret lehdet ovat väriltään sinisenvihreitä ja ne voivat myös jäädä normaalia pienemmiksi. Lievä kaliumin puute ei aiheuta kasvissa vielä silminnähtäviä puutosoireita, vaan puutos esiintyy ensin piilevänä. Viljoilla lehdet ruskettuvat kärjestä ja reunoista alkaen, ja voivat jopa kuivua. Väriltään lehdet ovat vaaleampia tai sinertävän vihreitä. Kasvusto on normaalia matalampaa.  Myös juurten kehitys on heikompaa.

Lohkon kaliumpuutosriskiä lisäävät:

  • Karkeissa kivennäismaissa ja turvemaissa kaliumia on niukasti, mutta savimailla kasveille käyttökelpoista kaliumia on yleensä runsaasti. Savilla kaliumista saattaa olla niukkuutta lähinnä taimettumisvaiheessa, jolloin juuristo on pieni ja kasvu nopeaa. Karkeilla kivennäismailla lievä kaliumin puute osuu myöhempään viljelykasvin kehitysvaiheeseen, jolloin siementen kasvu häiriintyy.
  • Kuivuus ja märkyys (huuhtoutuminen).
  • Maan alhainen pH lisää puutosriskiä.
  • Maat, joiden Mg-luku on erittäin korkea

Kaliumin tehtävät kasvissa

Kalium on hyvin liikkuva ravinne sekä kasvissa että maassa. Koska kalium liikkuu kasvin sisällä helposti, se vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti viljelykasvin kasvuun ja kehitykseen. 

Toisin kuin esimerkiksi typpi ja fosfori, kalium ei ole rakennusaineena orgaanisissa yhdisteissä. Sillä on kuitenkin muutamia erittäin keskeisiä tehtäviä kasvin aineenvaihdunnassa. Kasvit ottavat kaliumia lähes yhtä paljon kuin typpeä, monet vihannekset ja juurikasvit jopa huomattavasti enemmänkin. Kalium on kaikkein yleisin kationi kasvisolun solulimassa.

Kasvi ottaa maanesteestä kaliumia yhdenarvoisena kationina (K+). Samassa muodossa se esiintyy myös solunesteessä. Solulimassa kaliumilla on ravinteista tärkein merkitys solunesteen osmoottisen potentiaalin eli suola-vesitasapainon säätelyssä. Solujen suola-vesitasapaino vaikuttaa veden ja ravinteiden kuljetukseen kasvissa. Suolatasapainon säätelyn kautta kalium vaikuttaa myös ilmarakojen sulkeutumiseen ja avautumiseen sekä myös kasvin kuivuuden- ja kylmänkestävyyteen.

Kalium toimii aktivaattorina hiilihydraattien muodostumisessa. Kaliumin puutteessa kasvin varsi tai korsi heikkenee, koska kasvi ei pysty kuljettamaan riittävästi hiilihydraatteja varren soluseinämien muodostumista varten. Heikko korsi tai varsi taas merkitsee lakoutumisriskin lisääntymistä.  Kaliumin puutteen seurauksena kasvin soluseinät ovat ohuita ja lehtiin kerääntyy sokereita, mikä altistaa kasveja myös tauti-infektioille.

Fotosynteesin tuloksena syntyneitä sokereita kuljetetaan erilaisiin tehtäviin kasvin eri osiin. Toimiakseen tehokkaasti kuljetusjärjestelmä vaatii riittävästi energiaa ATP:n muodossa. Mikäli kaliumista on puutetta, ATP:tä ei muodostu riittävästi ja sokereiden kuljetus kasvin sisällä häiriintyy. Kaliumin puute näkyy tällöin viljelykasvin heikentyneenä kasvuna.  Jos kasvi kärsii kaliumin puutteesta, heikkenee automaattisesti myös muiden ravinteiden hyväksikäyttö.

Kalium on välttämätön ravinne valkuaisaineiden muodostumisessa. Jos kaliumia ei ole riittävästi, valkuaisaineita ei muodostu normaalisti kasvin riittävästä typensaannista huolimatta.

Kalium on yleisimpiä entsyymiaktivaattoreita. Entsyymit ovat valkuaisaineita, jotka ohjaavat kemiallisia reaktioita ja tekevät ne mahdolliseksi. Kalium aktivoi yli 60:tä entsyymiä.

Kaliumia tarvitaan muun muassa yhteyttämiseen ja soluhengitykseen osallistuvien entsyymien aktivoimiseen.  Kaliumilla on tärkeä merkitys myös yhteyttämisessä tarvittavan lehtivihreän muodostumisessa.

Kasvi voi ottaa maasta enemmän kaliumia, mitä se todellisuudessa kasvuunsa ja sadontuotantoonsa tarvitsee (luksusotto).Kaliumin luksusotto vähentää saman sähköisen varauksen omaavien magnesiumin (Mg2+)- ja kalsiumin (Ca2+) –ottoa.

Lannoitussuositus

Viljelykasvin lannoitus lohkon viljavuustutkimuksen mukaisesti. Peltoviljelyyn tarkoitetut moniravinteiset YaraMila NPKS-lannoitteet sisältävät kaliumia 1-15 %. Hidasliukoista kaliumia saa biotiitista ja Kalium-magnesiumravinne soveltuu muun muassa perunalle ja vihanneksille.


Viljoilla lehdet ruskettuvat kärjestä ja
reunoista alkaen ja voivat jopa kuivua.
Väriltään lehdet ovat vaaleampia tai
sinertävän vihreitä. Kasvusto on normaalia
matalampaa.
Kuva: Yara International


Öljykasveilla kaliumin selkeässä puutteessa puutosoireet näkyvät ensin lehtien reunoissa. Lehtien reunat kellastuvat (kloroosi) ja saattavat myöhemmin muuttua ruskeiksi (nekroosi). Lehdet voivat varista.
Kuva: Yara International


Kaliumin puute voi näkyä myös
viljelykasvin heikentyneenä kasvuna.  Jos
kasvi kärsii kaliumin puutteesta, heikkenee
automaattisesti myös muiden ravinteiden
hyväksikäyttö.

 

Samankaltaista sisältöä