Olet täällä

Tietoa uudesta tautiaineratkaisusta viljoille

Mobius FX –ratkaisu on laajatehoinen

Ratkaisu rakennettiin edellisten kasvukausien yllättävänkin hyvien koetulosten pohjalta. Sekä Bayerin omissa että Luken virallisissa tautiainekokeissa Mobiuksen ja Folicur Xpertin seos osoittautui vahvaksi ratkaisuksi sekä ohralla, rukiilla että vehnällä. Mobius FX-paketissa on kanisteri kumpaakin tuotetta. Ratkaisu sisältää runsaasti triatsoleja, joista protiokonatsoli vaikuttaa hitaasti suojaten kasvustoa pidempään heinäkuussa. Tebukonatsoli taas vaikuttaa nopeasti pysäyttäen taudin etenemisen. Sen suoja ei ole yhtä pitkä kun protiokonatsolilla. Lisäksi paketissa on mukana trifloksistrobiinia, kuitenkin suhteessa vähemmän kuin triatsoleja.

Tautipaine oli viime kesänä kohtuullisen kova ja ohralla esiintyi paljon rengaslaikkua. Vehnällä taas ruskolaikku levisi viileissä ja kosteissa oloissa nopeasti. Mobius FX piti kasvustot puhtaina näistä taudeista. Lisäksi Mobius FX:n hyvä härmäteho tuli testattua viime kesän härmälle alttiissa oloissa. Västankvarnin koetilalla oli paljon ruostetauteja, joihin Mobius FX tehosi hyvin. Ratkaisu antoi eri kokeissa parhaita sadonlisiä ja tehokkaalla tautitorjunnalla vaikutettiin myös sadon laatuun, lähinnä hehtolitrapainoon.

Paketissa on ohjeistus yhteiskäytölle. Yksi laatikko riittää ohran suositellulla annoksella 16 hehtaarille.

Mobius FX tehoaa hyvin ohran rengaslaikkuun.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä