Olet täällä

FarmiDiili mullistaa lannoitteiden hankinnan

FarmiDiili - lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet yhteishankintana

Mtechin (ent. Maatalouden Laskentakeskus) marraskuussa aukeava uutuuspalvelu FarmiDiili on viljelijälle todellinen mahdollisuus kilpailuttaa tuotantopanoksia ja tehdä ostot yksittäistä hankintaa edullisemmin ja vaivaa säästäen. Myöskin lannoitemyyjät hyötyvät, koska pystyvät tekemään monta kauppaa kerralla kustannustehokkaasti.

FarmiDiili toimii niin, että viljelijä kokoaa oman tarjouspyyntönsä joko viljelysuunnitteluohjelmisto WebWisussa tai FarmiDiilissä. FarmiDiili kokoaa viljelijöiden tarjouspyynnöt yhteen ja toimittaa ne tuotantopanosten myyjille. Myyjät antavat tarjouksensa yhteisestä tarjouspyynnöstä, ja FarmiDiili ilmoittaa tarjouksen saapumisesta viljelijöille. Kun tarjous miellyttää, viljelijä hyväksyy sen ja tekee kaupat tavarantoimittajan kanssa. Palvelu on maksuton WebWisun käyttäjille.

”Tuotannon suunnitteluun integroituna FarmiDiili tuo kilpailutuksen luontaiseksi osaksi tuotantopanosten hankintaa. Suuret hankintamäärät alentavat panosten hintoja ja auttavat maatilayrittäjää parantamaan tuotannon kannattavuutta. FarmiDiili on osa maatilojen digitalisaatiokehitystä. Sähköisten kanavien kautta palvelu pitää jatkuvasti yhteyttä viljelijään yhteishankinnan edetessä”, kuvailee uuden palvelukonseptin kehityksestä vastannut varatoimitusjohtaja Vesa Sandvik.

”ProAgrian asiantuntijalle FarmiDiili tuo uuden työkalun, jolla auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa ja parantamaan tuotannon kannattavuutta”, Sandvik jatkaa.

FarmiDiili oli ensiesittelyssä Mtechin 6.-8.10.2016 KoneAgriassa. Suunnitelmamme mukaan ensimmäinen tarjouspyyntökierros avataan marraskuun lopulla. Viljelijät pääsevät jättämään tarjouspyyntöjä tällöin.

FarmiDiili aloittaa lannoitteiden yhteishankinta-alustana. Jatkossa palvelussa voi kilpailuttaa myös muita tuotantopanoksia. Lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet muodostavat joillakin viljelykasveilla jopa puolet viljelyn muuttuvista kustannuksista. Pienikin prosentuaalinen hinnanalennus näissä tuotantopanoksissa vaikuttaa tilan kannattavuuteen.

Ohjelmistotukemme palvelee

puh. 09 8566 5959
www.mtech.fi
Mtech Digital Solutions

Lisätietoja FarmiDiilistä: www.mtech.fi/farmidiili

Kommentit

Samankaltaista sisältöä