Olet täällä

Varmista viljojen hivenravinteiden saanti

Varmista viljojen hivenravinteiden saanti

Useiden hivenravinteiden puutos on yleistä Suomen pelloilla. Hivenravinteiden puutokset korostuvat erityisesti hyvin kalkituilla, korkean pH:n mailla. Yhdenkin ravinteen puuttuminen rajoittaa viljelykasvin satopotentiaalia, sillä kasvi tarvitsee kasvuun ja kehitykseen kaikkia ravinteita sopivassa suhteessa.

Viljoilla Suomessa tavataan yleisesti etenkin mangaanin puutosta, sillä mangaania on Suomen maaperässä luontaisesti vähän. Mangaanin puutoksen oireet korostuvat kevyillä, korkean pH:n mailla, sillä sellaisissa olosuhteissa mangaani ei ole kasville käyttökelpoisessa muodossa.

Jos maa-analyysin tai aiempien vuosien kokemusten perusteella tiedetään, että lohkolla on puutetta jostain ravinteesta, kannattaa tämä huomioida peruslannoituksessa. Useita hivenravinteita voidaan antaa kasville myös lehtilannoitteena, jolloin ne saadaan nopeasti kasvin käyttöön eivätkä mahdolliset epäedulliset olosuhteet maaperässä estä ravinteiden käyttöä.

Lehtilannoituksessa ei kannata odottaa kasvin lehdille ilmestyviä oireita, jos tiedetään että riski puutosten esiintymiseen on lohkolla olemassa. Kun ravinteiden puutos näkyy ihmissilmällä havaiten kasvustossa, on kasvin kasvu ja satopotentiaali jo kärsinyt. Lehtilannoitus on helppoa yhdistää esim. kevään rikkatorjuntaan. Esimerkiksi mangaania, sinkkiä ja rikkiä sisältävä ZM-Grow on monilla lohkoilla erinomainen valinta kevätviljojen lehtilannoitukseen.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä