Olet täällä

Rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaukset maataloudelle miljoonaluokkaa vuonna 2018

ELY-keskukset maksoivat korvauksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa. Suurin osa korvauksista, noin 1 413 400 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Ylivoimaisesti eniten korvauksia maksettiin valkoposkihanhen maataloudelle aiheuttamista vahingoista, noin 1 100 000 euroa. Muista vahingoista kalankasvatuslaitoksille aiheutuneita vahinkoja korvattiin noin 35 200 euron edestä.

Suurimmat avustukset maksettiin Pohjois-Karjalan (noin 1 024 600 euroa), Kaakkois-Suomen (noin 167 700 euroa) ja Varsinais-Suomen (noin 113 000 euroa) ELY-keskusten alueille.

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamista maatalousvahingoista maksettavien korvausten määrä on kasvanut tasaisesti 2010-luvulla, mikä johtuu erityisesti niiden määrän lisääntymisestä ja muuttokäyttäytymisten muutoksista. Kaikista ELY-keskusten saamista avustushakemuksista valtaosa koskee juuri rauhoitettujen lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja.

Korvausta voi tietyin ehdoin vielä hakea

Vuonna 2019 aiheutuneista, rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista on tullut hakea avustusta ELY-keskuksilta vuoden 2019 joulukuun loppuun mennessä. Jos vuonna 2019 tapahtunut vahinko on todennettavissa vasta keväällä 2020, korvaushakemus on mahdollista jättää vielä toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Ohjeet avustusten hakemiseen sekä vahinkoilmoitus ja korvaushakemus löytyvät oheista linkeistä sekä Ympäristöministeriön nettisivulta.

Valmistelussa uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Ympäristöministeriö on käynnistänyt vuoden alussa luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksen. Siihen liittyen valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan uutta lakia tarvitaan, sillä etenkin rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet jo useana vuonna. Vahinkojen arvioidaan voimistuvan myös jatkossa ilmaston lämpenemisen seurauksena. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä ja tehdä korvausmenettelyistä nykyistä selkeämpiä.

Hallituksen esitys uudistetusta luonnonsuojelulaista on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

 

Lähde: Ympäristöministeriö

Kommentit

Samankaltaista sisältöä