Olet täällä

Väkevöinti tehostaa lietelannan käyttöä lannoitteena

Suoraan altaaseen toimitettava Soilfood Boost NPKS on nestemäinen orgaaninen lannoite, joka lisää lietteeseen kaikkia pääravinteita, erityisesti kaliumia sekä liukoista, heti kasvien saatavilla olevaa typpeä.

Soilfood Boost NPKS on väkevä nestemäinen orgaaninen lannoite, jonka typestä merkittävä osa vapautuu hyvin nopeasti kasvien käyttöön, kuivallakin kasvukaudella. Orgaaninen lannoitevalmiste ei happamoita maata ja tuotteen sisältämä orgaaninen aines lisää maaperän biologista aktiivisuutta. Tuotteet soveltuvat myös luomuviljelyyn.

Väkevöinnillä parannetaan lietelannan ravinnesuhteita

Soilfood Boost NPKS toimitetaan säiliöautolla suoraan altaaseen.Lannan ja lietteen väkevöinti parantaa ravinnesuhteita vastaamaan paremmin kasvien tarpeita tasaten typpi-fosforitasapainoa ja lisäten lietteeseen merkittävästi kaliumia. Väkevöidyn lannan käyttömäärät ovat pienempiä, jolloin lannalla voidaan kustannustehokkaasti lannoittaa uloimmatkin lohkot. Tuotteet soveltuvat myös luomuviljelyyn.

Soilfood Boost NPKS:n typestä merkittävä osa vapautuu hyvin nopeasti kasvien käyttöön, myös kasvukauden ollessa kuiva. Orgaaninen lannoitevalmiste ei happamoita maata ja tuotteen sisältämä orgaaninen aines lisää maaperän biologista aktiivisuutta.

Erityisesti laimeat lietelannat ovat hyviä väkevöintikohteita: väkevöinnin myötä yhdellä levityksellä saadaan enemmän ravinteita peltoon, jolloin työteho paranee ja lannoitteita kannattaa kuljettaa kauemmillekin lohkoille. Pienemmät levitysmäärät vähentävät myös peltomaan tiivistymisriskiä.

Edullinen kaliumlannoitus 

Soilfood Boostit mahdollistavat korkeat satotasot luonnonmukaisessa tuotannossa, ja tarjoavat myös tavanomaiseen tuotantoon edullisen tavan esimerkiksi kaliumlannoitukseen. Pääravinteiden lisäksi Boostissa on rikkiä, magnesiumia, sinkkiä ja natriumia.

Boost NPKS on erinomainen lannoite pelloille, joissa on selkeä kaliumin tarve ja kasveille, jotka käyttävät runsaasti kaliumia, kuten nurmelle, sokerijuurikkaalle ja perunalle. Kalium säätelee kaikilla kasveilla nestetasapainoa. Riittävä kaliumlannoitus turvaa kasvin kasvun stressaavissa olosuhteissa. Boost NPKS -lannoitetta voidaan käyttää nurmilla, joilla on selkeä kaliumin puutos.

Tyypillisesti parhaimman vastineen nurmien kaliumlannoitukselle antavat hietamaat. Savimailla kannattaa analysoida varastokaliumin määrä ja tutkia kaliumarvoja säilörehuanalyyseistä.

Kotimainen ravinteiden kierrätys vähentää riippuvuutta tuontilannoitteista

Soilfood on orgaanisten lannoitteiden sekä maanparannusaineiden markkinajohtaja ja edelläkävijä Suomessa. Tavoitteemme on, että viljelijäasiakkaillamme on parhaiten hoidetut peltomaat.

Yhdistämme agronomisen osaamisen ja laadukkaat, testatut tuotteet. Luomme kiertotaloutta jalostamalla maatalouden korkealaatuisiksi lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi teollisuuden orgaanisia sivuvirtoja. Näin varmistamme, että Suomessa jo olevat ravinteet kierrätetään, jolloin vähennetään ruokatuotantomme riippuvuutta ulkomailta tuotetuista tuotantopanoksista.

Haluamme luoda kestävää ruokaketjua. Tuoteturvallisuus on meille todella tärkeä asia. Teemme kaikissa päätuoteryhmässämme huomattavasti lainsäädännön vaatimuksia tarkempia analyysejä.

Soilfoodin maatalouden asiantuntijat laskevat tilakohtaiset lannoitusratkaisut.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä