Olet täällä

Viljelyvahinkojen estämiseksi myönnettiin poikkeuslupia valkoposkihanhien ampumiseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt yhteensä 115 viljelijälle poikkeuksen luonnonsuojelulain rauhoitusmääräyksistä viljelyvahinkojen estämiseen valkoposkihanhia ampumalla. Myönnetyillä poikkeusluvilla saa ampua yhteensä 3555 valkoposkihanhea syksyllä 2020 ja vastaavan määrä syksyllä 2021. Suuruusluokaltaan myönnetty lupamäärä vastaa tilannetta Ruotsissa ja Virossa, sillä vuonna 2018 Ruotsissa ammuttiin n. 2000 ja Virossa n. 4000 valkoposkihanhea.

Tilat, joille poikkeuksia haettiin sijaitsevat Suomen ylittävällä valkoposkihanhien arktisen muuton reitillä Lapinjärvellä, Orimattilassa, sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa, pääosin Parikkalan, Kiteen ja Tohmajärven kuntien alueella. Alueet, joille lupaa haettiin, kattavat Simpeleen ja Parikkalan peltoalasta 40 % ja Kiteen ja Tohmajärven peltoalasta 24 % ja ne painottuvat valkoposkihanhien levähtämisen kannalta keskeisimmille levähdysalueille.

Yksittäisellä tilalla saa ampua syksyssä 20-40 valkoposkihanhea tilan peltopinta-alasta riippuen. Koska viereisillä lohkoilla tehtävillä karkotustoimenpiteillä on karkottava vaikutus myös lähilohkoilla laiduntaviin valkoposkihanhiin, viljelijöitä kannustetaan ajoittamaan karkotustoimet yhdessä saman alueen muiden viljelijöiden kanssa.

Ampuminen vain yksi karkotuskeino

"Valkoposkihanhia saa myönnetyillä luvilla ampua syysmuuttokaudella. Koska vielä ei ole tietoa siitä, saadaanko ampumalla toivottu pelotevaikutus, on perusteltua ajoittaa ampuminen tässä tilanteessa syysmuuttokaudelle. Tällöin ampumisella ei ole vastaavia vaikutuksia monien muiden lintulajien levähtämiseen, pesintään ja pesintään valmistautumiseen kuin esimerkiksi toukokuussa tapahtuvalla ampumisella", ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Myönnetyt poikkeusluvat eivät mahdollista valkoposkihanhien karkottamista pelkästään ampumalla vaan sen ohessa on ylläpidettävä valkoposkihanhia vahingoittamattomia karkotusmenetelmiä. Ampumisen pääasiallisena tarkoituksena onkin lisätä karkotustoiminnan pelotevaikutusta ja näin parantaa myös valkoposkihanhia vahingoittamattomien karkotusmenetelmien tehokkuutta.

Vahinkojen vähentämisen ja lajin suojeluvelvoitteiden ylläpitämiseksi valkoposkihanhen muuttolevähdyksen kannalta keskeisellä seudulla tulee myös säilyttää alueita, joilla valkoposkihanhet voivat levähtää häiriöttä. Tämän vuoksi Kiteen, Tohmajärven, Parikkalan ja Simpeleen alueille sijoittuvissa päätöksissä yhteensä 8 % luvan saaneiden tilojen peltoalasta tulee jättää karkotustoimenpiteiden ulkopuolelle. Nämä alueet on sijoitettu seudulle, jotka on aikaisempina vuosina todettu olevan valkoposkihanhien kannalta tärkeitä kerääntymisalueita.

Koska valkoposkihanhien syysmuutto on jo lähellä ja koska satovahinko voi pelloilla tapahtua hyvin nopeasti parven laskeuduttua ruokailemaan, poikkeuspäätökset on annettu välittömällä täytäntöönpanolla.

 

Lähde: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä