Olet täällä

Pitkäksi venynyt puintikausi vihdoin lopuillaan

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) raadin mukaan poutajakso vauhditti loppuja puinteja sekä viimeisiä syyskylvöjä. Etelässä viljan laadun arvioidaan olevan heikko, mutta Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla sato on laadullisesti hyvä ja määrällisesti kohtuullinen.

Puintien eteneminen alueittain

  Puituna   Puituna
  13.9.2021   13.9.2021
Uusimaa 90-95 % Pohjanmaa 95 %
Varsinais-Suomi 90-95 % Keski-Pohjanmaa 95 %
Kymenlaakso 80-90 % Pohjois-Pohjanmaa 90 %
Kanta-Häme   Etelä-Karjala 85 %
Päijät-Häme 90 % Pohjois-Karjala  
Pirkanmaa 75-90 % Etelä-Savo  
Satakunta 95 % Pohjois-Savo 90 %
Keski-Suomi     Kainuu  
Etelä-Pohjanmaa 80 %    
Huom!: Vaihtelu alueiden sisällä voi olla merkittävää.

Uudellamaalla puinnit ovat loppusuoralla. Ohrasadon ennakoidaan jäävän alle puoleen tavanomaisista satotasoista. Puidun viljan laatua tarkasteltaessa on vilja ollut kevyttä. Kaura ja monitahoinen ohra ovat heikoimpia painon suhteen. Mallasohran valkuainen on ollut hyvin korkea.

Syysöljykasveilla on havaittu paljon etanoita ja torjuntaa on tehty. Nyt seurataan kahukärpästen esiintymistä ja torjuntatarvetta, mutta viileä sää on hillinnyt niiden esiintymistä. Syysviljoja on kylvetty paljon ja syysvehnän kylvöt jatkuvat yhä.

Varsinais-Suomessa ohrasato jää pieneksi, myös kaura- ja vehnäsato jää totuttua heikommaksi. Syysviljojen laatu on ollut alueella hyvä. Puidussa kevätviljassa on ollut laaduissa suurta vaihtelua, mutta suurin osa keväällä kylvetystä viljasta on ollut laadultaan heikkoa. Mallasohraksi kylvetyn ohran valkuaiset ovat olleet hyvin korkeita. Kaura-, ohra- ja rypsipelloissa on havaittu jälkiversontaa.

Syysviljoja on kylvetty huomattavasti enemmän kuin viime syksynä. Arvio on tällä hetkellä, että 15–25 % alasta tulisi syysviljoille. Syysvehnän kylvö jatkuu yhä sillä viikonlopun sateiden jälkeen kylvöt ovat olleet tauolla muutamia päiviä.

Kymenlaaksossa puitu vilja on ollut todella kevyttä ja sadon uskotaan jäävän kaikilla kevätviljoilla puoleen tavallisesta satotasosta. Syyskylvöt ovat vielä kesken.

Pirkanmaalla kaurasadon arvioidaan jäävän 70 %:iin totutusta. Kevätvehnä- ja ohrasato jäävät sen sijaan alle puoleen totutusta tasosta. Laadultaan kevätviljat ovat olleet kevyitä. Alkava sääjakso riittänee saamaan puinnit kaikkien kasvien osalta lähes valmiiksi tällä viikolla. Peltojen muokkaukset ja lannan syyslevitykset saadaan syyskuun aikana hyvälle mallille.

Satakunnassa syysvehnäsato oli hyvä. Kevätvehnäsato jäi noin 70 %:iin totutusta satotasosta. Myös kaurasato jää noin neljänneksen tavallisesta satotasosta. Ohran sato jää selkeästi eniten tavallisesta satotasosta. Yhteenvetona voidaan todeta sadon määrän ja laadun olleen pettymys kaikilla kevätviljoilla.

Syysviljaa kylvetään yhä. Syysvilja-alan arvioidaan kasvavan edellisiin vuosiin verrattuna arviolta 20 % suuremmaksi. Havaintoja kahukärpäsistä ja etanoista on tehty paljon. Kasvustojen tarkkailu on tällä hetkellä hyvin tärkeää.

Etelä-Pohjanmaalla viljojen laatu on parantunut painojen osalta puintien edetessä, silti elintarvikekelpoista kevätvehnää on puitu vähän. Puintien lopussa saapuneet sateet vaikuttivat osaltaan laatujen heikkenemiseen. Alkuviikolla saapuneet poutasäät vauhdittavat kevätrypsin puinteja. Syysrukiit ja öljykasvit on kylvetty, syysvehnää kylvetään vielä parin viikon ajan.

Pohjanmaalla laadut ovat olleet yllättävän hyviä, eivätkä satotasotkaan ole kovin heikkoja. Ruis on kylvetty, mutta syysvehnän kylvöt ovat vielä kesken.

Pohjois-Pohjanmaalla ohran paino vaihtelee paljon (58–70 kg). Myös kauran painoissa vaihtelua on jonkin verran, mutta jyväkoko on hyvä. Hometoksiineja ei ole ollut puidussa sadossa yli raja-arvojen.

Etelä-Karjalassa kauran hlp on matala (40–55 kg), myös monitahoinen ohra on todella kevyttä. Syysvehnä ja ruis olivat laadultaan hyviä. Syyskylvöjä tehty enemmän kuin viime vuonna, vaikka kaikkia suunniteltuja ei olla päästy kylvämään. Syysrapsin kylvöala tuplaantui. Rikkoja paljon syyskylvöissä, joten rikkatorjunta monilla lohkoilla tarpeen jo syksyllä.

Pohjois-Savossa puitu vilja on ollut pääasiallisesti laadultaan kohtuullista. Tulevan kevään ohran siementen saatavuus mietityttää. Satomäärät ovat heikkoja. Syysviljaa on otettu paljon kokeiluun uusille tiloille. Viljaa on saatavilla vähän, sillä myyjät odottavat vapaiden viljaerien kanssa hintojen yhä nousevan, vaikka siitä ei ole takeita.

 

Mikä on VYRin puintiseuranta?

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Anonymous

Varsinais-Suomi Salon seutu 17.9. paljon puimatta kauraa ja rapsia ainakin.

Samankaltaista sisältöä