Olet täällä

Vuotojen, valumien ja pilaantuneen tuotteen käsittely

 

Vuotojen siivous

Vuotavat pakkaukset tulee sijoittaa sopiviin astioihin ja vuotanut tuote kerätä talteen imeytysaineen (mm. silikageeli, yleinen sideaine, sahanpuru, turve, hiekka, olki) avulla. Käytetty imeytysaine kerätään myös astioihin hävitystä varten. Vuotanut tuote ja kerätty puhdistusjäte ovat ongelmajätettä, ja ne on toimitettava ongelmajätteiden käsittelyyn.

 

Liikenneonnettomuus, tms.

Liikenne- tai muussa onnettomuudessa pakkaukset voivat hajota ja kasvinsuojeluaine(et) levitä maastoon. Maahan joutunut kasvinsuojeluaine tulee aina kerätä mahdollisimman tarkkaan pois. Kiinteä aine lapioidaan sopivaan suljettavaan astiaan. Neste imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja kerätään astiaan. Myös maa, johon ainetta on imeytynyt on syytä kaivaa pois ja hävittää ongelmajätteenä. Ohjeita onnettomuustilanteissa toimimiseen saa viranomaisilta, kuljetusohjekorteista ja käyttöturvallisuustiedotteista. Vähäistä suuremmissa vahingoissa ja jos tuote uhkaa levitä luontoon, on otettava yhteys pelastusviranomaisiin, puh. 112.

Tuotteiden valmistajat antavat tarvittaessa asiantuntija-apua selvityksissä.

Sivut päivitetty 07.02.2005/Yara

Samankaltaista sisältöä