Olet täällä

Biopeti - ruiskun pesu- ja täyttöpaikka

Biopeti on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen ratkaisu ruiskun täyttö- ja pesupaikaksi. Biopeti kerää, varastoi ja hajoittaa ruiskun pesussa ja täytössä maahan roiskuvat kasvinsuojeluaineet.

Rakennusohjeet:

 • Pohjamaan pitää olla tiivis,
  esimerkiksi savi on hyvä maalaji. Jos maaperä
  on karkeaa ja vettä läpäisevää, vuorataan
  kaivanto muovilla.

 

Biopedin poikkileikkaus:

 • Kaiva noin 60 cm syvyinen kuoppa, pinta-alaltaan reilusti ruiskun kokoinen

 • Sijoita 10 kpl pilareita kaavion mukaisesti. Käytä asennuksessa 0-10 mm murskesoraa.

 • Aseta 3 kpl U-palkkeja ylösalaisin pilareiden päälle, kaavakuvan mukaisesti.

 • Aseta I-palkit (I14), rautatiekiskot tai vastaavat alla olevan kaavion mukaisesti. 

 • Kantavuuden tulee olla vähintään noin 1,8-2 t palkkia kohti noin 4 m jännevälillä.

 • Poista rampit ja täytä kaivannon pohja noin 10 cm:llä savea.
 •  Täytä kaivanto reunojaan myöten olkihake/turve/ruokamulta -seoksella.
   
 • Silputussa oljessa pieneliöt pystyvät tuottamaan   kasvinsuojeluaineita hajottavia entsyymejä. Mitä enemmän pieneliöitä on sitä nopeammin hajoitus tapahtuu. Turve imee liian veden ja tasoittaa kosteutta. Ruokamulta toimii pieneliövarastona. Typpi estää pieneliötoiminnan, joten sitä ei saa biopetiin joutua.

   

 

 • Kylvä pintaan nurmi, tai aseta kaivamisen yhteydessä säästetyt turpeet takaisin.

 • Aseta ajorampit paikoilleen.

Biopedin huolto:

Kun biopedin pinta on alentunut noin 10 cm, täytä vaje uudella olki/turve/ruokamulta-seoksella. Poista pintanurmi uuden materiaalin lisäyksen ajaksi. Tee täyttö tulee ennen uuden ruiskutuskauden alkua.

Jos nurmipinta on huono, siirretään tuhoutuneeseen kohtaan uusi nurmi. Nurmikate estää pinnan liettymisen ja auttaa sen kuivana pysymisessä.

Kun ruiskua ei käytetä, sitä voidaan väliaikaisesti säilyttää biopedin päällä. Sateet huuhtovat ruiskun ulkopintaan jääneet kasvinsuojeluainejäämät biopedille.

Kuvat: Mikko Sakala, Kaavakuvat: Odling i balans, Ruotsi

 

 

Samankaltaista sisältöä