Olet täällä

Kasvinsuojeluaineiden ja pakkausten hävittäminen

 

Kasvinsuojeluaine on käyttökelvotonta, jos se on kiteytynyt tai saostunut eikä ainetta saa liukenemaan "kotikonstein", esimerkiksi ravistelemalla tai sekoittamalla. Käyttökelvottomat tai rekisteristä poistetut kasvinsuojeluaineet ovat aina ongelmajätettä, joka on toimitettava ongelmajätteiden käsittelyyn. Pienempien erien hävittämisessä neuvoja saa kunnallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Suuremmat erät voi toimittaa suoraan ongelmajätteiden käsittelylaitokselle EKOKEM OY AB:lle Riihimäelle.

Käytössä tyhjentyneet pakkaukset on huuhdeltava huolellisesti kolmeen kertaan vedellä. Huuhteluvesi lisätään ruiskun tankkiin. Kolminkertaisen huuhtelun jälkeen pakkaukset voidaan hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Tyhjät, huuhtelemattomat pakkaukset ovat sitä vastoin ongelmajätettä.

Jos kasvinsuojeluaineen pakkaus repeilee tai muusta syystä vuotaa, on sekä rikkinäinen pakkaus, valunut aine että siivoamisessa käytetyt välineet (pyyhe, imeytysaine, jne) laitettava suljettavaan astiaan, joka merkitään ja toimitetaan ongelmajätteiden hävitykseen.

Kasvinsuojeluaineiden pakkauksia ei saa hävittää polttamalla. Niitä ei myöskään voi kierrättää energiakäyttöön, muovien raaka-aineeksi, muiden kemikaalien säilytysastiaksi tai muuhun käyttötarkoitukseen. Ainoastaan pahviset tai paperiset ulkopakkaukset, jotka eivät ole olleet kosketuksissa itse kasvinsuojeluaineen kanssa, voidaan polttaa.

Huuhtele torjunta-ainepakkaukset hyvin

Nestemäisten torjunta-aineiden pakkaukset kannattaa huuhdella huolellisesti heti niiden tyhjennettyä ja kattaa huuhteluvedet ruiskun säiliöön. Monet nestemäiset torjunta-aineet ovat sakeita ns. SC-formulaatioita, joista ilman huolellista huuhtelua jää ainetta pakkaukseen.

 

Samankaltaista sisältöä