Olet täällä

Nurmen kalkitus

Nurmi tarvitsee kalkkia ja hyötyy siitä usein enemmän kuin viljat. Nurmen pH-tavoite karkeilla kivennäismailla on 6,4 ja eloperäisillä mailla 6,0. Kalkitus lisää satoa nurmilla suhteessa enemmän kuin viljakasveilla. Nurmien voimakas lannoitus kasvukauden aikana laskee peltojen pH:ta jopa yhden viljavuusluokan kolmen vuoden aikana. Happamoitumisen aiheuttaa lannoitteiden sisältämä typpi. Kilo typpeä vaatii neutraloituakseen yli kaksi kiloa kalkkia, mikä vuositasolla merkitsee 500-1000 kg/ha kalkkipoistumaa.

 Lypsylehmät ja kasvavat lihanaudat tarvitsevat runsaasti kalsiumia. Jotta nurmirehun laatu olisi tyydyttävää, tulisi pellossa olla kalsiumluku 2000-3600 mg/l (viljavuusluokka hyvä) ja magnesiumluku 250-400 mg/l (viljavuusluokka hyvä).Nurmien kalkituksessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota oikeaan kalkkilaadun valintaan. Tämä määritetään pellon Ca/Mg-suhteen perusteella.

 

 

Lue lisää kalkituksesta ja maanparannuksesta.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä