Olet täällä

Kasvatuskauden olosuhteiden vaikutus munintakaudella (Petersen 1991)

Orsilla, pyöreillä ruokinta-astioilla tai ruokintakouruilla ei ole todettu olevan vaikutusta munintaan, munanpainoon, munamassaan, kuolleisuuteen, kannibalismista johtuvaan kuolleisuuteen, höyhenpuvun kuntoon tai kylpemisaktiivisuuteen 45 vuorokauden iässä. Käyttämällä orsia ja pitkiä ruokintakouruja kasvatuskaudella, on munintakaudella lisätty pesimiskäyttäytymistä ja vähennetty lattiamunien määrää.

Lisää orsista

Gunnarsson ym. vuonna 1999 tekemän tutkimuksen oletuksina oli:

  • Orret kasvatuskaudella vähentävät lattiamunien määrää
  • Lattialle munivat kanat alttiimpia nokinnalle
  • Höyhenpuvun kuntoon vaikuttavat kasvatusalusta (pehku paras) ja eläintiheys

Tutkimuksessa oli mukana 59 parvea 21 eri tilalta Ruotsista (yht. 120385 kanaa), mukana useita eri hybridejä. Tutkimuksesta saatiin seuraavia tuloksia:

  • Linnut, joilla orsi jo ennen 4 vk ikää, munivat vähemmän lattiamunia 35 vk ikään mennessä
  • Orret jo varhaisesta iästä alkaen (< 4vk ikää) ehkäisivät myös kannibalismia (riski enemmän kuin puolittuu) koko tuotantokauden ajan.
  • Lattiamunien mediaaniarvo 4.68% (1.1-28.7%)
  • Peräpään kannibalismin mediaaniarvo 2.65% (0.4-12.6)
  • Höyhenten nyppimisen mediaaniarvo 62% (0-94%)
  • Eläintiheydellä tai ryhmäkoolla ei ollut vaikutusta tuloksiin
  • Yhteyttä lattiamuninnan, höyhenten nyppimisen ja kannibalismin välillä ei löydetty

Kasvatuskauden olosuhteiden vaikutuksesta:

Samankaltaista sisältöä