Olet täällä

Saavatko lintusi riittävästi vettä?

26.01.2004

Syöntikykyyn ja rehunkulutukseen eniten vaikuttava seikka on vesi!

Äkkinäisissä tuotantotuloksien muutoksissa ja heilahteluissa kannattaa ensimmäisenä kiinnittää huomio veden saantiin. Onko vettä ollut riittävästi saatavilla vai onko alueella ollut esim. kunnan vettä käytettäessä vesikatkos? Varajärjestelmä veden saamiselle on yksi tärkeimmistä varasuunnitelmista kotieläintiloilla.

Linnun riittämätön veden saanti johtuu useimmiten riittämättömästä juomatilasta, ongelmista juomalaitesysteemissä tai muutoksista veden laadussa ja maittavuudessa.

World Poultry-lehdessä kerrottiin hollantilaisesta broilertuottaja pariskunnasta, jossa molemmilla oli vastuulla oma halli, jolloin myös tuotantotuloksia oli helppo seurata. Toisessa halleista oli jatkuvasti huonompi rehuhyötysuhde ja korkeampi kuolleisuus. Teurasikä saavutettiin kuitenkin molemmissa halleissa melkein samanaikaisesti. Kun asiaa selvitettiin, pystyttiin ongelma jäljittämään kahteen ansimmäiseen elinviikkoon. Rehuhyötysuhde ja vedenkulutus olivat jatkuvasti huonommat kuin vertailuhallissa. Halliin vaihdettiin uusi kupillinen vesijärjestelmä ja näin varmistettiin lintujen esteetön pääsy veden äärelle. Myös tuotantotulokset ovat tasoittuneet.

Paras apuväline vedenkulutuksen seurannassa on vesimittari. Tärkeää on myös selvittää, tuleeko yksittäisestä nipasta riittävästi vettä!

Lähde: World Poultry 9:17, 2001

Samankaltaista sisältöä