Olet täällä

Ylipaino on myös hevosten kansantauti

Suomessa on noin 70 000 hevosta. Arvioiden mukaan näistä jopa noin viidennes on kuntoluokan mukaan ylipainoisia ja kansallisrotumme suomenhevosista jopa puolet. Ei ole liioittelua sanoa, että lihavuus ja siitä seuraavat oheissairaudet voivat olla hevosten seuraava kansantauti.

Lihavuudella on useita hevosen terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Ylipaino altistaa esimerkiksi kaviokuumeelle sekä muille aineenvaihduntasairauksille ja rasittaa niveliä ja jänteitä. Pahimmassa tapauksessa nämä voivat johtaa jopa hevosen lopettamiseen. Lihominen on erityisesti harrastehevosten vaiva.

Tietoa ylipainon aiheuttamista riskeistä ei välttämättä tunnisteta, eikä tiedetä, miten rakentaa ylipainoiselle hevoselle sopiva ruokinta. Laihdutusprojektiin ei lähdetä ajoissa. Kuten ihmisten laihdutuksessa, hevosenkin laihduttaminen vaatii omistajaltaan itsekuria, tietoa ruokinnasta ja ruokintatavoista sekä lihavuuskunnon tunnistamista.

Hevosen ruokinnan takana on aina ihminen, joka toisinaan tekee ruokinnan valinnat myös tunteella. Tavallisesti omaa hevosta nähdään lähes päivittäin, jolloin hevosessa tapahtuvia hitaita muutoksia ei havaita ajoissa. Yleistä on myös oman hevosen liikunnan rasituksen yliarviointi, jolloin ruokinta on lähtökohtaisesti tarvetta suurempaa.

Heinän analysointi välttää sudenkuopat

Jokaisen hevosen omistajan tulisi tietää mitä hevonen syö ja ymmärtää ruokinnan perusteet. Karkearehun analysointia tehdään liian harvoin, vaikka se on hevosen tärkein rehu ja muodostaa suurimman osan ruokavaliosta.

Heinän sisältämä energiamäärä voi vaihdella rajustikin, kuten myös sen sulavuus. Heinän analysointi on erityisen tärkeää juuri lihavuuteen taipuvaisille tai vähän liikkuvilla hevosilla. Vasta analyysin perusteella voidaan suunnitella karkearehun kanssa soveltuva ruokinta ja laskea tarkemmin, mitä ravintoaineita hevonen heinästä saa.

Karkearehun ruokinnassa tasapainoillaan hevosen luontaisen syömiskäyttäytymisen, hyvinvoinnin ja liiallisen energian kesken. Harvat ruokintakerrat ja vähäinen korsirehun määrä voivat altistaa suoliston toimintahäiriöille ja esimerkiksi mahahaavalle.

Ensimmäinen askel hevosen laihdutuksessa onkin analysoida heinä riittävän usein ja ottaa sen tulokset käytännön ruokintaan asti. Tähän saa apua ruokinnan asiantuntijoilta tai esimerkiksi digitaalisella Norra Menu -ruokintalaskurilla.

Pullukka kesäkuntoon -projektiin haki yli 100 ylipainoista hevosta

Raisioagro on aloittanut ylipainoisille hevosille suunnatun laihdutusprojektin. Raisioagron Norra-hevosrehujen asiantuntijat etsivät helmikuun aikana sosiaalisen median kanavissaan kahta rohkeaa pullukkahevosta osallistumaan laihdutusprojektiin. Tavoitteena on saada hevoset kesäkuntoon Norran asiantuntijoiden avulla.

Aiheelle on selvästi tarvetta, sillä projektiin haki mukaan yli 100 ylipainoista hevosta. Valintaprosessissa valittiin kaksi hevosta ja hevosenomistajaa, joiden laihdutustarinaa seurataan Norra-hevosrehujen Facebook-sivuilla ja norrahorse.fi –sivuston Pullukkablogissa.

Laihdutusprojektin avulla muutkin hevosenomistajat saavat vinkkejä ja esimerkkejä oman hevosensa kuntoon saamiseksi sekä arvokasta apua ruokinnan perusteista sekä oikeaoppimisesta ruokinnan suunnittelusta.

Pullukkaponien esittely

Suomenhevostamma Anisian Balladi

Anisian Balladi on Minna Heikkisen omistama, kouluratsastuksessa kilpaileva suomenhevostamma, jolle kiloja on kertynyt hieman liikaa. Taustalla ovat mm. aikaisemman nivelvaivat sekä erittäin hyvä ruokahalu. Ylipaino lisää suoraan niveliin ja jänteisiin kohdistuvaa kuormaa ja rasitusta, joten siksi Balladin kohdalla ylimääräiset kilot halutaan pitää tarkasti kurissa. Tämä toteutetaan säännöllisellä liikunnalla hyvillä pohjilla ja suunnitelmallisella ruokinnalla laadukkailla rehuilla.

Pullukka-projektin alkumetreillä käytettävissä olevasta heinästä teetettiin analyysit ja niiden pohjalta rakennettiin lihaksiston kasvua tukeva ruokinta, missä kokonaisenergian määrä haluttiin silti pitää kohtuullisena. Suunnitelmassa keskityttiin nostamaan sulavan raakavalkuaisen ja laadukkaiden aminohappojen määrää riittävän korkealle kilpailevan hevosen tarpeisiin nähden, samalla kun huomioitiin myös hevosen luontainen syömiskäyttäytyminen, laadukkaat ja suoliston terveyttä tukevat raaka-aineet sekä monipuolinen kivennäisten ja vitamiinien saanti.

Balladin ruokintaa muutetaan vähitellen ja jatkossa seurataan, kuinka uusi ruokavalio näkyy hevosen yleisessä olemuksessa, lihaskunnossa ja mittanauhan lukemissa. Kevään edetessä heinäanalyysejä päivitetään ja niiden sekä hevosen vasteen mukaan muuta ruokintaa hienosäädetään edelleen.

Shetlanninponitamma Hertta

Toinen projektin pullukoista on Viinijärvellä asuva shetlanninponitamma Ceana Stone, kotoisammin Hertta. Hertalla on takanaan varsin vakuuttava ura raviponina. Hertta liikkuu hyvin aktiivisesti ja käy myös radoilla sparraamassa muita poneja, minkä lisäksi lähes kaikkeen sopeutuva Hertta kiertää tarvittaessa muissa tapahtumissa ja toimii henkisenä tukena muille hevosille.

Hertan varsin pyylevä ulkomuoto on aiheuttanut paitsi hupia kilpakumppaneissa, myös huolta omistajassaan Jutta Imanissa. Jotta Hertalla olisi edessään vielä lukuisia hyviä vuosia, haluaa Jutta kiinnittää entistä enemmän huomiota Hertan ruokavalioon.

Projektin alussa otetuissa heinäanalyyseissä paljastui erittäin korkeat sokeriarvot, kun taas heinän sisältämä sulava raakavalkuainen oli hyvin matala. Tulosten saavuttua heinä vaihdettiin välittömästi toiseen, vähäsokerisempaan heinään. Muuta ruokavaliota täydennettiin vain sen verran, että riittävät vitamiinit- ja kivennäisaineet sekä laadukkaat aminohapot saatiin täyttymään.

Ruokavalion ja liikunnan tavoitteena on saavuttaa Hertallekin turvallinen elopaino, jotta turhaa liikuntaelimistön kuormitusta voidaan välttää ja pienentää muiden pitkäaikaisempien sairauksien, kuten aineenvaihdunnan ongelmien, kaviokuumeen ja insuliiniresistenssin riskiä.

Kommentit