Olet täällä

Sokerijuurikkaan viljelyehdot päivitettiin vuodelle 2019

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK sekä Suomen ainoa sokerijuurikkaan jalostaja Sucros Oy ovat päässeet sopimukseen sokerijuurikkaan päivitetyistä viljelyehdoista vuodelle 2019. MTKn aloitteesta käytyjen neuvottelujen tuloksena Sucros muun muassa ottaa käyttöön niin sanotun hallinnollisen listinnän, joka on ollut viljelijöiden tavoitteena jo aikaisemmin. Lisäksi Sucros parantaa juurikaslogistiikan ja kuljetuskorvauksien ehtoja. ”Kyseessä on merkittävä parannus sopimusehtoihin”, korostaa MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Pekka Myllymäki. 

Sucroksen tavoitteena on, että Säkylän sokeritehtaan valkosokerituotanto saadaan nostettua 100 miljoonaan kiloon. Nykyisessä toimialasopimuksessa MTK ja Sucros ovat sopineet viljelijöille maksettavasta 2,5 euron lisähinnasta tonnilta, jos sokeritehtaan kapasiteetti nousee tavoitellulle tasolle.

–MTK on ollut aktiivinen ja ottanut nämä viljelijöille tärkeät asiat uudelleen esille. Sucroksella on tietysti tavoitteena, että uudet sopimusehdot lisäävät sekä viljelijöiden määrää että viljeltävää pinta-alaa ja sitä kautta Säkylässä tuotetun sokerin määrää. Haluamme varmistaa, että sokerijuurikas on yksi kannattavimmista viljelykasveista ja viljelijät kokevat meidät tärkeäksi kumppaniksi, korostaa Sucroksen toimitusjohtaja Matti Sipilä. 

– Moni uusi viljelijä harkitsee juurikkaan ottamista viljelyyn, ja moni nykyinen viljelijä taas pohtii viljelynsä laajentamista. Tämä tarkoittaisi nykyisen 11 000 hehtaarin viljelyalan kasvattamista noin kolmella tuhannella hehtaarilla, Pekka Myllymäki sanoo.

Sokerijuurikasta viljellään erityisesti Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla.

Viljelijöiden vaatimukset sopimukseen

Uusissa sopimusehdoissa otetaan käyttöön niin sanottu hallinnollinen listintä, joka tarkoittaa, että juurikkaan kannan vähentämä osuus sadosta on valmiiksi sovittu 3,6 prosenttiin. Samankaltainen käytäntö on viime vuosina otettu käyttöön muun muassa Saksassa. Ruotsissa vastaava menettely on ollut jo pidempään käytössä.

– Kannan listinnän osuuden vaihtelu on aiheuttanut pitkään keskustelua, ja olemme toivoneet sille tiettyä, valmiiksi sovittua osuutta. Se on tärkeä asia viljelijöiden kannalta, sillä se lisää viljelyn ja yhteistyön läpinäkyvyyttä, sanoo Pekka Myllymäki.

Uusi sopimus muun muassa palauttaa kaukoalueiden rahdin omavastuurajan takaisin 145 km etäisyydelle tehtaasta ja parantaa juurikasrahdin logistiikkaa. Omakuljettajan ei vuonna 2019 tarvitse puhdistaa juurikkaita tietyin ehdoin, jos hän ei pysty puhdistusta järjestämään. Tämän toivotaan tuovan erityisesti lähialueiden viljelijöitä takaisin juurikkaan viljelyn piiriin.

Uusi siementeknologia muuttaa viljelyä

Suomessa otetaan, ensimmäisten maiden joukossa EU:ssa, käyttöön uusi sokerijuurikkaan siementeknologia tulevana viljelyvuotena. Conviso Smart -menetelmää on kehitetty jo pitkään. Se perustuu aiemmin vain viljoilla käytettyyn kasvinsuojeluaineryhmään sekä sille immuuniin juurikaslajikkeeseen. Kehitetty sokerijuurikaslajike on jalostettu täysin perinteisin menetelmin. 

– Sokerijuurikkaan uusi siementeknologia on herättänyt suurta kiinnostusta viljelijöiden keskuudessa. Uudella menetelmällä pystytään vastaamaan moniin juurikkaan kasvinsuojelu- ja kustannushaasteisiin. Myös syntyvä työmäärän säästö ja sitä kautta saavutettava kannattavuuden paraneminen on merkittävä, Pekka Myllymäki sanoo. 

Lisätietoja:
MTK:n sokerijuurikkaan neuvotteluryhmän puheenjohtaja Pekka Myllymäki, p. 0400 828 375
Sucros Oy, toimitusjohtaja Matti Sipilä, p. 040 5066 361

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä