Olet täällä

Maatalouden kannattavuusselvitys valmistunut – näillä eväillä yrittäjätulo nousuun

Selvityshenkilö Reijo Karhinen esittää raportissa hallitukselle kymmeniä erilaisia keinoja, joiden avulla Suomen maatalous voitaisiin saada tulokselliseen nousuun.

Maatalouden kannattavuusselvitys on valmistunut ja on nyt luovutettu valtioneuvostolle, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Raportissa selvityshenkilö Reijo Karhinen esittää hallitukselle kymmeniä erilaisia keinoja, joiden avulla Suomen maatalous voitaisiin saada tulokselliseen nousuun. Osa toimenpide-ehdotuksista edellyttää periaatteellisia ja strategisia linjavalintoja, osa niistä on hyvinkin konkreettisia.

Yrittäjätulon kasvattaminen 500 miljoonalla eurolla mahdollista

Selvitystyön toimeksiantona oli kartoittaa mahdollisuudet lisätä maatalouden yrittäjätuloa 500 miljoonalla eurolla. Tämän todettiin olevan mahdollista, mutta tavoitteen saavuttaminen edellyttää erittäin laaja-alaisia muutoksia ja uudistumista niin alkutuotannossa kuin koko ruokaketjussa.

Raportissa todetaan ruokaketjun tarvitsevan yhteisen tahtotilan ja selkeämmän win-win-asetelman läpi ketjun. Tuottajien on terävöitettävä omaa vallan käyttöä, sekä lisättävä talousjohtamista. Investoivat ja toimintaansa kehittävät tilat, elintarvikkeiden vienti, uuden teknologian hyödyntäminen sekä peltojen laaja kehittämisohjelma on nostettava maatalouden kehittämisen strategisiksi painopistealueiksi. Myös innovaatioiden ja tilojen erikoistumisen painoarvoa osana maatalouden uudistamista on lisättävä.

Ilmastonmuutoksen ja uuden teknologian ohella maatalouden toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset yhdistettynä maatalouden kannattavuuskriisiin edellyttävät vahvaa osaamislähtöistä keskitettyä tukea maatilayrittäjien käyttöön. Raportin yksi keskeisimmistä esityksistä onkin uuden osaamis- ja palvelukeskuksen perustaminen Luonnonvarakeskuksen yhteyteen.

”Otamme toimenpide-ehdotukset lähempään tarkasteluun”

Suomalaisen ruuan tulevaisuuden turvaaminen on kaikkien suomalaisten yhteinen tehtävä, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) muistuttaa tiedotteessa.

”Otamme selvitykseen liittyvät toimenpide-ehdotukset lähempään tarkasteluun ja aloitamme niiden jatkovalmistelun viipymättä. Tulen kutsumaan Karhisen ehdottaman ruokaketjun luottamusta vahvistavan keskustelufoorumin, Yhteisen ruokapöydän, viipymättä koolle.”

”Karhinen esittää, että suomalainen ruoka on saatava paremmin näkyviin ruokakaupoissa. Olen tästä ehdottomasti samaa mieltä ja toivonkin, että kaupparyhmät näyttävät tässä aktiivisesti esimerkkiä”, pääministeri toteaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo, että ruuantuotannon kannattavuuden eteen on tehty töitä koko Sipilän hallituskauden ajan.

”Kannattavuutta ei kuitenkaan ole saatu nousemaan tyydyttävälle tasolle, vaikka monia pitkään ajettuja parannuksia on saatu aikaan maatalouspolitiikan saralla. Selvitys antaa varmasti uusia työkalua seuraavalle hallitukselle jatkaa työtä kannattavuuden parantamiseksi.”

Selvitystä tehtiin osallistavalla menetelmällä

Selvityshenkilö Karhinen ei perustanut erillistä sidosryhmistä koostuvaa työryhmää. Hän järjesti kuulumisia ja järjesti tapaamisia eri puolella Suomea. Valtakunnallisen verkkoaivoriihen kautta kerättiin heinä–joulukuun aikana yli 6 000 vastausta.

”Karhisen osallistava tapa toteuttaa selvitystä on saanut laajan joukon suomalaisia osallistumaan maatalouden tulevaisuutta viitoittavaan pohdintaan. Nyt on päättäjien velvollisuus ryhtyä aktiiviseen toimeenpanoon. Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää Karhisen esityksen mukaisesti selvitystyön maatalouden tutkimuksen ja neuvonnan yhdistävän Maatalouden Palvelukeskuksen perustamisesta”, ministeri Jari Leppä kertoi.

Maatalouden kannattavuusselvitys -julkaisu:
Uusi alku – maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-998-2

 

Lähde: maa- ja metsätalousministeriö, Uusi alku - maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino

Kommentit

Anonymous

Jo nyt suuret maatilat saavat lähes kaikki tuet investontitukien 25000:n tulorajavaatimuksen kautta. Eikö sekään riitä? Halutaanko maaseutu kokonaan Autioittaa.

Kaltsu

Jos Karhisen ehdottama myyntitulojen vähimmäisraja 20000€ asetetaan tukien saamisen ehdoksi, niin paljon jää peltoja viljelemättä ja tukieuroja ja verotuloja saamatta maakuntiin ja kuntiin, mikä näivettää edelleen maaseutua. Asiat eivät mene aina niin kuin ne kirjoituspöydän takaa näyttävät.

aktiivi

Siinäpä sitä onkin sitten Suomen Hallitukselle tehdä vaikea poliittinen päätös toteuttaa Karhisen esitys ,liekö tuo perustus lain mukainen ,kai itse kukin saa tehdä omalle maalleen mitä haluaa ,hiilinielukin pitäis Suomessa toteuttaa ,eli turvepellot kasvamaan 3/4 osaa rauduskoivua ja 1/4 kuusta ,tietenkin tähän pitäisi saada tukea 150€/ha 20 vuden ajalle.

jep

Tuo 20 voisi olla raja sivutuloille jonka jälkeen tukea ei makseta kuin vaikka vaan neljäsosa , ei nyt sellaisia saa rangaista jotka tulevat toimeen vähemmälläkin , tuo raaka markkinatalous on lopullinen kuolinisku maaseudulle

Samankaltaista sisältöä