Olet täällä

Maatalouden riskienhallinta aiempaa tärkeämpää

Millaisia riskejä maatalousyrittäjillä on? Mitä maatalouden riskienhallinta vaatii?

Tämän suuntaiset kysymykset ovat olleet erityisen ajankohtaisia tänä vuonna, kun sääolosuhteet ovat olleet poikkeuksellisen haastavat.  

Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry:n juhlaseminaarissa syvennyttiin maatalouden riskienhallintaan. Juhlaseminaari järjestettiin eilen Sampsa ry:n kunnioitettavan 110 vuotisen taipaleen kunniaksi.

Riskien hallinta lisääntyy monipuolistamalla viljelyä

Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta huomautti, että samat tilat onnistuvat vuodesta toiseen.

”Tämä osoittaa sen, että on oikeanlaista tekemistä, jossa riskit ovat paremmin hallinnassa.”

Heikko sato johtaa tiloilla usein huonoon kannattavuuteen, josta seuraa investointimahdollisuuksien heikkeneminen, edelleen maan rakenteen heikkeneminen ja lopulta pellon kärsiminen huonoissa sääoloissa – joka taas johtaa huonoon satoon. Tämä negatiivinen kierre tulisi saada katkaistua.

Peltonen muistutti, että yksipuolisessa viljelyssä on paljon riskejä, kuten sääriskejä, kasvinsuojeluriskejä, satoriskejä, laaturiskejä ja hintariskejä. Viljelyn monipuolistamista siis tarvitaan.

”Viljelyn monipuolistamisessa on kyse riskien hajauttamisesta”, hän tiivisti.

Peltosen mukaan viljelyn monipuolistaminen eli viljeltävien kasvilajien lisääminen viljelykiertoon tulee olemaan yhä tärkeämpää tulevaisuudessa, kun sään ääri-ilmiöt lisääntyvät.

Viljelyn monipuolistaminen johtaa viljelyvarmuuden lisäksi yleensä myös kannattavuuden paranemiseen. Tämä kuitenkin edellyttää Peltosen mukaan tietämystä ja osaamista viljelijältä.

Maatalouden toimintaympäristö aiempaa epävakaampi

Kehityspäällikkö Sami Myyrä LähiTapiolalta totesi, että maanviljelyn taloudellinen toimintaympäristö on muuttunut aiempaa epävakaammaksi. Maatalouspanosten ja -tuotteiden hintavaihtelut ovat muuttuneet aiempaa suuremmiksi ja sään ääri-ilmiöt lisääntyneet.

Tämä on johtanut Myyrän mukaan siihen, että kiinnostus taloudellisten riskien hallintaan maatalouspuolellakin on noussut.

Taloudellisten riskien ohella maatilalla on turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä riskejä.

Myyrän mukaan irtaimisto on varsin hyvin vakuutettu maatiloilla.

”Sen sijaan maatalousyrittäjistä vain 20 prosentilla on henkivakuutus, vaikka yrittäjä on yrityksen tärkein resurssi.”

Maatalousekonomisti Tapani Yrjölä Pellervon taloustutkimuksesta (PTT) huomautti myös, että viljaa myyville markkinoiden ja hintojen seuraaminen on yksi keino suojautua hintariskeiltä. Riskiin pystyy vaikuttamaan muun muassa sillä, millä tavalla myy, mihin aikaan myy ja myykö viljan kerralla vai osissa.

Eläintiloilla taudit merkittävä riskitekijä

Kotieläintiloilla eläinten terveys ja siitä huolehtiminen on tärkeä osa riskienhallintaa, jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta totesi.

Kiviruusu kehotti miettimään omia riskitekijöitä tilallaan ja puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin.

Tulevaisuuteen ei voi myöskään tuudittautua, sillä maailma muuttuu. Siksi eläintaudit on aina otettava vakavasti, vaikka ne eivät oman maan vitsaus vielä olisikaan.

”Afrikkalainen sikaruttokin oli aiemmin vain afrikkalainen ongelma. Mikä ei nyt ole uhka, voi olla sitä tulevaisuudessa.”

Kommentit

Samankaltaista sisältöä