Olet täällä

Kevätöljykasvien ja sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun myönnettiin poikkeuslupia vuodelle 2019

Kevätöljykasvien ja sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun on myönnetty poikkeuslupia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottaa.

Tukes myönsi poikkeusluvan kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen Buteo Start FS 480 -valmisteelle kasvukaudelle 2019.

Poikkeusluvan saanut Buteo Start FS 480 -valmiste sisältää tehoaineena flupyridifuronia, ja se on pölyttäville hyönteisille haitattomampaa kuin EU:ssa rajoitetut neonikotinoidit. Poikkeuslupa annettiin kevätöljykasvien kirppatuhojen torjumiseksi, koska käytettävissä ei ole muita tehokkaita torjuntavaihtoehtoja.  

Neonikotinoideja sisältäville valmisteille ei annettu poikkeuslupia öljykasvien kasvinsuojeluun ensi kasvukaudeksi.

Sokerijuurikkaalle poikkeuslupa neonikotinoidia sisältäville peittausvalmisteille

Neonikotinoideja sisältävillä valmisteilla peitattujen sokerijuurikkaan siementen kylvöön Tukes myönsi poikkeusluvat.

Sokerijuurikkaan siemenet on peitattu toisessa EU-maassa Cruiser 600 FS SB, Gaucho WS 70 tai Poncho Beta -valmisteilla, jotka sisältävät tehoaineenaan EU:ssa rajoitettuja neonikotinoideja tiametoksaamia, klotianidiinia ja imidaklopridia. Lisäksi Poncho Beta -valmiste sisältää beta-syflutriinia.

Pölyttäjät eivät altistu neonikotinoideille, koska sokerijuurikas on kaksivuotinen kasvi, joka ei ennen sadonkorjuuta kuki eikä siis houkuttele pölyttäjiä. Lisäksi sokerijuurikasta seuraa viljelykierrossa kasvi, joka ei ole pölyttäjiä houkutteleva.

Poikkeusluvat mahdollistavat kevätöljykasvien ja sokerin tuotannon jatkumisen

Kevätöljykasveilla kirpat voivat vahingoittaa kasvustoja jopa siinä määrin, että vain vähäinen osa siemenistä kehittyy taimiasteelle. Nyt myönnetty poikkeuslupa mahdollistaa kotimaisen öljykasviviljelyn, kasviöljyjen tuotannon ja valkuaisrehun saatavuuden.

Suomessa lähes koko öljykasvien viljely perustuu pohjoisten olojemme vuoksi kevätkylvöisiin lajeihin, jotka ovat syyskylvöisiä alttiimpia kirppatuhoille. Kevätkylvöisten öljykasvien viljely Suomen olosuhteissa ilman tehokasta keinoa torjua kirppoja on lähes mahdotonta, koska ilman peittausta vain pieni osa siemenistä kehittyy taimiasteille.

Sokerijuurikkaan peittauksella estetään luteiden, kirppojen, juurikaskärpäsen ja juurikashyppyhäntäisten, sokkojuoksiaisten, juurimatojen ja tuhatjalkaisten aiheuttamat tuhot.

Ennen poikkeuslupien myöntämistä Tukes keskusteli asiasta muun muassa maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön edustajien kanssa.

 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä