Olet täällä

Vyr viljelijäseminaarissa korostettiin Karhisen selvityksen jalanjäljissä yhteistyön ja uuden teknologian merkitystä

Hämeenlinnassa eilen järjestetty Vilja-alan yhteistyöryhmän eli VYR ry:n viljelijäseminaari tarjosi jälleen kiinnostavia puheenvuoroja viljanviljelyn ajankohtaisista asioista sekä suuntaviivoja maatalouden tulevaisuuteen.

Viljelijöissä eniten keskustelua herättäneet puheenvuorot käsittelivät kasvinsuojelua, hiilen sitomista sekä Reijo Karhisen esitystä keinoista, joilla maatalouden kannattavuus saadaan nousuun.

Lisää tuottajien välistä yhteistyötä

Tuottajien tulisi Karhisen esityksen mukaan ottaa ensisijainen ohjaus- ja johtamisvastuu itselleen sekä lisättävä yhteistyötä omistamissaan alan yrityksissä ja järjestöissä. Myös talousosaaminen, innovaatiot, digitaalisuus ja erikoistuminen on nostettava keskiöön.

Suomi on tunnettu teknologian korkeasta osaamisesta, Karhinen muistutti. 

”Meillä olisi kaikki edellytykset nousta maataloudessa teknologian edelläkävijöiksi. Ymmärrän, että teknologia maksaa, mutta se on tulevaisuutta. Teknologiaa hyödyntävillä on suurin mahdollisuus voittaa.”

Tukea tulisi allokoida – tilan koosta rippumatta – enemmän investoiville, yrittäjäriskiä kantaville ja toimintaansa kehittäville tiloille, jotka tuottavat suurimman osan kotimaisesta ruuasta. Näennäisviljelyn tukeminen tulisi Karhisen mukaan lopettaa. Lisää Karhisen esityksestä voit lukea täältä.

VYRin puheenjohtaja Max Schulman kannusti tilaisuudessa kaikkia viljelijöitä lukemaan Karhisen raportin, ellei ole sitä jo ehtinyt lukea. Raporttiin voit tutustua täältä.

Reijo Karhinen esitteli tilaisuudessa tärkeimpiä johtopäätöksiä raportistaan.

Kasvinjalostuksen merkitys korostuu muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa

Jaana Laurila Ruokavirastolta kertoi viljelijöille sertifioidun siemenen laatuvaatimuksista. Sertifioitua siementä kannattaa suosia siksi, että se on lajikepuhdasta, hukkakauratonta ja hyvin itävää eikä se sisällä haitallisia rikkasiemeniä tai kasvitauteja. Laurila kannusti viljelijöitä tutustuman ja käyttämään VYRin sivuilta löytyvää Siemenlaskuria, jossa pääsee vertailemaan sertifioitua ja tilan omaa siementä keskenään.

Merja Veteläinen Boreal Kasvinjalostuksesta totesi, että ilmasto tulee tulevaisuudessa lämpenemään yhä enemmän ja kasvukausi pidentyy. Samalla ilmastonmuutos lisää sadantaa ja sään ääri-ilmiöitä. Päivän pituus pysyy kuitenkin muuttumattomana.

Uudet kasvilajikkeet ovat avainasemassa muutokseen sopeutumisessa. Varsinkin toimivaan, runsaaseen juuristoon on kiinnitettävä tulevaisuudessa kasvinjalostuksessa yhä enemmän huomiota. Uusien lajikkeiden ohella tarvitaan lajivalikoiman laajentamista ja täsmäviljelyä.

”Myös peltojen kasvukunto tulee tulevina vuosina olemaan yhä tärkeämpää, jotta hyvistä, uusista lajikkeista saadaan paras teho irti”, Veteläinen totesi.

Mari Raininko Kasvinsuojeluteollisuus ry:stä esitteli Euroopan kasvinsuojeluteollisuus ECPA:n selvitystä, jonka mukaan tehoaineiden merkittävä vähentyminen markkinoilta kutistaisi Suomen satoja lyhyellä aikavälillä jopa 41 prosentilla. Samalla tuotannon muuttuvat kustannukset kasvaisivat 19 prosentilla.

Tehoaineiden poistumisen riskiryhmässä on tällä hetkellä 75 tehoainetta, joista Suomessa on käytössä 36. Lue selvityksestä lisää täältä.

Maaperäeliöt edistävät maan kasvukuntoa

Maanviljelijä ja tutkija Tuomas Mattila kertoi, että peltojen hiilitaseet ovat jatkuvassa laskussa, mutta trendi on mahdollista muuttaa. Kolmeksi tärkeimmäksi tekijäksi pellon hiilensidonnan parantamiseen hän nimesi jatkuvan kasvupeitteisyyden, ison juuriston, mikä edistää maan kasvukuntoa ja pieneliötoimintaa sekä häiriön minimoimisen, jolloin maaperään saadaan hyvä rakenne ja murukestävyys.

Maaperäeliöt edistävät maan kasvukuntoa monella tapaa, ja niistä kannattaa pitää hyvää huolta, Mattila totesi. Maaperässä elävät eliöt tarvitsevat pitkälti samoja asioita kuin muutkin eliöt, eli ravintoa, suojaa ja happea. Siksi orgaaninen aines, kasvi- ja juuristomassa sekä ilmavuus ovat tärkeitä niille.

Tilaisuuden viimeisessä puheenvuorossa Marko Saapunki FPI Partnersilta esitteli Viljatori.fi-sivustoa. Sivustolla viljelijä voi myydä satoaan ja vastaavasti teollisuus tai kotieläintilat pääsevät ostamaan viljaa. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen. Liittymis- tai kuukausimaksuja ei ole.

Rekisteröityneiden määrä on noussut tasaisesti ja tällä hetkellä käyttäjiä on Saapunkin mukaan noin 1300.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä