Olet täällä

Turvemaiden ilmastopäästöt eivät vähene ilman radikaaleja toimia

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä noin 60 % tulee turvemailta, ja turvemaiden osuus koko peltoalasta on 13 %. Pellervon taloustutkimus PTT selvitti turvemaita viljelevien maanviljelijöiden näkemyksiä ilmastopäästöjen vähentämisestä. Kyselytutkimukseen vastasi 2 000 viljelijää, joista 727:lla oli omistuksessaan turvemaapeltoa.

Kyselytutkimuksen perusteella viljelijät ovat sitä mieltä, että tietyillä alueilla ja tiloilla maatilan elinkelpoisuus edellyttää turvepeltojen viljelyä. 

”Varsinkin isoilla kotieläintiloilla on tarvetta lisäpeltoalalle, jota tarvitaan lannanlevitykseen. Viljelijöille turvepeltojen viljelystä poistaminen tarkoittaisi tuottojen menetystä. Kun tuotantoala pienenee, myös tulojen määrä pienenee”, kertoo PTT:n vanhempi maatalousekonomisti Tapani Yrjölä

Viljelijöiltä kysyttiin näkemyksiä turvemaiden ilmastovaikutuksia vähentävistä toimenpiteistä. Puolet vastaajista eivät olleet halukkaita tekemään mitään ehdotetuista toimenpiteistä edes korvausta vastaan. Kaikista toimenpiteistä nurmen osuuden lisääminen kiinnosti eniten. Neljännes turvemaiden omistajista olisi kiinnostunut metsittämisestä, ja kosteikoksi muuttaminen kiinnostaisi vajaata viidennestä.  

Tutkimus ehdottaa toimenpide-esimerkkeinä muun muassa uusien turvemaapeltojen raivaamisen kieltämistä ja nurmen osuuden lisäämistä turvepeltojen viljelyssä. Näillä oli myös eniten kannatusta viljelijöiden keskuudessa. Viljelijät tarvitsisivat myös lisää tietoa turvepeltojen ilmastovaikutuksista ja hyvistä viljelykäytännöistä. 

”Ilmaston kannalta myönteisten toimintatapojen yleistyminen vaatii sekä vapaaehtoisia että velvoittavia toimenpiteitä. Turvemaiden viljelykäyttö ei muutu ilman politiikkatoimia ja ohjausta”, Yrjölä sanoo. 

Keskeinen turvepeltojen käytön muuttamista rajoittava tekijä on maatalouden ilmastopolitiikan päätösten puute. Tämä aiheuttaa maatilayrityksille epävarmuutta, mikä rajoittaa yritystoiminnan kehittämistä.

”Olisi tehtävä selkeä päätös turvemaiden päästöjen vähentämistavoitteesta”, Tapani Yrjölä sanoo. 

Lue lisää tutkimuksen suorittamisesta ja tuloksista täältä tai katso sitä täydentävä kalvopaketti.

 

Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT

Kommentit

Turvenuija

Niitä politiikkatoimia eli kieltoja ja rajoituksia ensin humpuukiin , aloitetaan vaikka turhimmasta saastuttamisesta joka on lisäksi verovapaata eli lentomatkailu , mutta turha toivo kun valtamedia ja päättäjät ovat suurimmat käyttäjät eli tuottajat pienenä ryhmänä sylkykupiksi

Samankaltaista sisältöä