Olet täällä

Vuoden viljasadosta tulossa keskinkertainen - noin 3,3 miljardia kiloa

Tämänhetkisten satonäkymien mukaan viljasadosta on tulossa keskinkertainen, joka kuitenkin kattaa kotimaisen kulutuksen. Kokonaisuudessaan viljasato on jäämässä 16 prosenttia viime vuotta heikommaksi. Arvioitu 3,3 miljardin kilon viljasatoarvio sisältää neljä tärkeintä viljaamme: ohra 1,4 miljardia kiloa, kaura 1,1 miljardia kiloa, vehnä 710 miljoonaa kiloa ja ruis 70 miljoonaa kiloa.

Kaikkien viljojen sato-odotukset viime vuotta heikommat.

"Ruissato puolittuu, vehnäsato vähenee viidenneksen, ohrasato vähenee kuudesosan ja kaura muutaman prosentin viime vuodesta. Määrällisesti eniten pienenee ohrasato, 310 miljoonaa kiloa, ja prosentuaalisesti ruissato, 62 prosenttia", toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala.

Arvioitu ruissato kattaa noin 70 prosenttia kotimaisesta rukiin tarpeesta. Onneksi vajeen voi korvata kotimaisissa varastoissa olevalla rukiilla. Vuoden 2019 satohan oli kotimaista tarvetta merkittävästi suurempi.

Kauran satonäkymät ovat lähes viime vuoden tasoa. Se taannee sen, että kotimaisen tarpeen täyttämisen lisäksi kauran vienti jatkuu myös tulevan syksyn sadosta.

Hernesato historiallisen suuri

Herneen kylvöala kasvoi viime vuodesta 80 prosenttia, ja sadosta odotetaan kaksinkertaista viime vuoteen verrattuna. Toteutuessaan sato olisi satavuotisen tilastointihistorian suurin. Ruokahernettä enemmän on kasvanut rehuherneen, rehuteollisuutemme kotimaisen valkuaislähteen, viljely.

Peruna-ala on tilastohistorian pienin, reilut 20 000 hehtaaria. Tällä hetkellä sato-odotukset ovat viime vuoden tasolla, yli 600 miljoonaa kiloa.

Rypsi- ja rapsisadoista tulossa huonoimmat yli 40 vuoteen

Rypsin ja rapsin viljelyala on vähentynyt viime vuosina. Satojen määrät ovat vähentyneet suhteessa jopa enemmän, sillä satotaso on ollut jo vuosia laskusuunnassa. Tänä vuonna alamäki jatkuu edelleen, ja rypsi- ja rapsisadoista on tulossa huonoimmat yli neljäänkymmeneen vuoteen.

Eri viljelykasvien kokonaissadot vuodesta 1980 alkaen sekä ennuste v. 2020. (Klikkaamalla kasvilajin painiketta saat vaihdettua graafin.)

Tilaston taustaa

Luken satotilaston heinäkuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria-keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta heinäkuun 13. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tietoihin.

Seuraava, elokuun 24. päivän tilannetta kuvaava satotilasto, julkaistaan 28.8.2020 ja tarkempi marraskuun 24. päivänä, jolloin Luke julkaisee alueittaisia satotietoja maatiloilta saatavien satotietojen perusteella.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Otsikko: 

Kommentit

Anonymous

Kuinkahan paljon rypsi- ja rapsisatojen alenemiseen on vaikuttanut se, ettei nykyään saa käyttää enää yhtä tehokkaita tuhoeläinten torjunta-aineita, kuin takavuosina? Vanhemman polven viljelijät ovat ainakin sitä mieltä että tällä on ollut satotasoja laskeva vaikutus.

Samankaltaista sisältöä