Olet täällä

Tämän syksyn viljasadosta arvioidaan tulevan keskinkertainen

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi tämän hetken tiedoilla tämän vuoden viljasadoksi noin 3,4 miljardia kiloa. Tämä olisi 15 prosenttia heikompi kuin viime vuonna.

Viljalajeittain arvioituna ohran kokonaissato olisi on 1,4 miljardia kiloa, kauran 1,1 miljardia kiloa, vehnän 750 miljoonaa kiloa ja rukiin vajaa 70 miljoonaa kiloa. Kaikkien viljojen sadot pienenevät viime vuodesta, mutta suhteellisesti eniten pienenee rukiin sato. Arvoitu 70 miljoonan kilon ruissato ei kata kotimaista noin sadan miljoonan kilon vuosikulutusta, muiden viljojen sadot sen sijaan kattavat.

"Rukiin vuosittaiset satovaihtelut ovat viime vuosina olleet suuria, pääosin kylvöalan vaihtelun vuoksi. Viime vuoden 183 miljoonan kilon huippusatoa edelsi heikko 42 miljoonan kilon sato", toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastopalveluiden yliaktuaari Anneli Partala.

Kaurasato notkahtaa viljoista vähiten - herneen, rypsin ja rapsin sadot historialliset

Kaurasatoarvio, 1,1 miljardia kiloa, pienenee viime vuodesta muutaman prosentin, mutta on kahdeksan prosenttia kymmenen vuoden keskiarvoa suurempi. Suomessa kauraa ei viljellä pelkästään kotimaiseen kulutukseen, vaan kaurasadolla on markkinoita myös ulkomailla. Viime vuoden sadosta vietiin kolmannes eli yli 400 miljoonaa kiloa. Samoin käynee nyt puitavalle kaurasadolle.

Arvio hernesadosta, noin 64 miljoonaa kiloa, lähes kaksinkertaistuu viime vuodesta. Huippusatoon siivittää historiallisen suuri kylvöala, joka ylitti yli satavuotisen tilastohistorian aikana ensimmäistä kertaa perunan kylvöalan.

Perunasadosta odotetaan keskinkertaista, noin 650 miljoonan kilon, satoa. Perunasadossa vuosivaihtelut ovat olleet melko vähäisiä, kylvöalan hitaasta vuosittaisesta pienenemisestä huolimatta.

Rypsin ja rapsin viljelyala on vähentynyt viime vuosina, samoin satotasot. Tämän vuoden sato jäänee viidenneksen viime vuotta pienemmäksi, eli pienimmäksi yli 40 vuoteen.

Tilaston taustaa

Luken satotilaston elokuun satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria-keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta elokuun 24. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat Ruokaviraston maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tietoihin.

Seuraava, maatiloilta saataviin tietoihin perustuva satotilasto, julkaistaan 24.11.2020. Se laajenee ja tarkentuu käsittämään myös alueittaisia satotietoja. Lopullisena vuoden 2020 satotilasto valmistuu vuoden 2021 alkupuolella.

 

Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä