Olet täällä

Pienestä sadosta huolimatta kotimainen kulutus tullee katettua eivätkä tuottajahinnat nousse

Suomessa korjataan lähinnä kuivan alkukesän vuoksi selvästi viime vuoden huippusatoa pienempi sato, etenkin ohra- ja vehnäsato jäävät viime vuodesta. Maataloustuotteiden tuotanto ja varastot kuitenkin riittävät helposti kattamaan kotimaisen kulutuksen, mutta syksyn vaikeat korjuuolosuhteet lisäävät epävarmuutta Suomen viljamarkkinoilla. Tuottajahintoihin ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Suomessa hinnat pysyvät ennallaan

Vehnällä pääsyy tuotannon laskuun on heikompi satotaso. Vaikka vehnän tuotantomäärät laskevat, sen käyttömäärien ei uskota vähentyvän. Vehnävarastot kasvavat, koska vienti kääntyy laskuun. Leipävehnän hinta nousee maltillisesti, koska puintien lykkääntyminen heikentää leivontalaatuisen vehnän saatavuutta, mutta hintamuutokset pysyvät kuitenkin varsin maltillisina. Pienentyvän sadon ja laatuongelmien takia leipävehnän ja rehuvehnän välinen hintaero kasvaa huomattavasti.

Ohrasadon heikentymiseen vaikuttaa hehtaarisatojen laskun lisäksi pienentynyt pinta-ala. Vaikka ohran tuotanto vähenee huomattavasti viime vuodesta ja kulutuskin hieman kasvaa, kulutus on edelleen selvästi tuotantoa pienempää. Varastoissa on edelleen runsaasti ohraa. Niinpä ohran hintataso ei muutu. Mallasohran hinta rehuohraan verrattuna nousee hieman.

Kauralla viljelyalan kasvu hillitsee huomattavasti tuotannon pienentymistä ja kauran tuotanto pienentyykin muuta viljaa vähemmän pysyen pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Kauran elintarvikekäytön yleistyminen pitää kauran kulutuksen kasvussa. Myös vienti vetää mukavasti. Tuotanto on kuitenkin edelleen niin paljon kulutusta suurempaa, että varastoihin kertyy hieman lisää kauraa. Kauran hintataso pysyy entisellään elintarvikekäytön kasvun vetämänä.

Ensi vuonna kauran suosio jatkaa kasvuaan. Sitä vetää ylöspäin elintarvikekauran käytön kasvu sekä kauran hinta suhteessa muiden viljojen hintoihin tulevana talvena. Ensi syksynä hintasuhteet muuttuvat, eikä kauran suhteellinen hinta ole enää yhtä vahva.

Ruissato normalisoituu huippuvuoden 2019 jälkeen.

Maailmalla korjataan ennätysmäisen suuria satoja

Maailmalla korjataan satovuotena 2020/21 kaikkien aikojen runsain viljasato. Myös kulutus jatkaa kasvuaan väestönkasvun vetämänä. Viljavarastot kasvavat hieman. Kysynnän ja tarjonnan suhteen pysyessä lähes ennallaan ei hintoihin ole tulossa suuria muutoksia.

Vehnän tuotanto pysyy ennätyslukemissa, vaikka Euroopan sato jää monin paikoin normaalia pienemmäksi. Australiassa vehnäsato sen sijaan liki kaksinkertaistui. Myös Kanadassa korjataan poikkeuksellisen suuri sato. Vehnävarastot kasvavat tuotannon vanavedessä ennätysmäisen suuriksi. Vehnän kansainvälisiin hintoihin ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Myös maissista korjataan ennätysmäinen sato. Maissin käyttö biopolttoaineeksi vähentyy, koska korona karsii liikennettä merkittävästi, joten sitä käytetään taas enemmän rehuksi. Koska samaan aikaan muiden rehuviljojen, kuten ohran ja durran, tuotanto pysyy runsaana, niiden varastot kasvavat.

Lue Pellervon taloustutkimuksen Maa- ja elintarviketalous -syksy 2020 ennuste kokonaisuudessaan

 

Lähde: Pellervon taloustutkimus PTT

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä