Olet täällä

Peittausmahdollisuus ja hintataso tarjoavat öljykasveille hyvät edellytykset tulevaan kasvukauteen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt 18.12.2020 poikkeusluvan Buteo Start FS 480 -valmisteella teollisesti peitatun rypsin ja rapsin siemenen kylvämiselle keväällä 2021.

 

Rypsin ja rapsin kylvösiementen peittaamiseen poikkeuslupa keväälle 2021

”Lupa Buteo Start FS 480 -valmisteella peitatun rypsin ja rapsin kylvösiemenen käytölle keväällä 2021 on tärkeä uutinen koko öljykasviketjun toiminnan kannalta”, toteaa Avena Nordic Grain Oy:n toimitusjohtaja Tero Heikkinen.

Tasaisesti taimettuva kasvusto on tärkeä edellytys onnistuneelle öljykasvien viljelylle. Kirppojen aiheuttamat vioitukset ovat merkittävä uhka rypsin ja rapsin kehityksen alkuvaiheessa, ja tehokkain keino niiden torjuntaan on toimiva siemenpeittaus.

Buteo Start FS 480 on viljelijöille jo tuttu peittausainevalmiste, sillä sitä on käytetty siemenpeittauksessa poikkeusluvan turvin jo keväillä 2019 ja 2020. Valmisteen tehoaineena on flupyridifuroni. Kokemukset Buteon käytöstä ovat olleet hyviä sekä koetoiminnassa että laajamittaisessa käytössä.

Avena haki poikkeuslupaa öljykasvien siementen peittaukseen yhdessä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n kanssa. ”Öljykasvit ovat kannattava mahdollisuus monipuolistaa maatilojen viljelykiertoja. Toivomme, että päätös kannustaa viljelijöitä rypsin ja rapsin viljelyyn”, Heikkinen kertoo.

 

Viljelijöillä mahdollisuus hyödyntää hyvä hintataso

Rapsifutuurin hintataso Euronext Pariisin pörssissä on ollut viime aikoina hyvällä tasolla, mikä on vaikuttanut suoraan myös öljykasvien hintaan Suomessa.

”Hyvän hintatason hyödyntäminen on nyt harkinnan arvoista”, vinkkaa Heikkinen. ”Öljykasvisopimuksen ensi satokauden hinnan voi varmistaa sopimusmallejamme hyödyntämällä.”

Viljelijän Avena Berner tarjoaa öljykasveille basis- ja termiinisopimusmalleja, jotka mahdollistavat hintatason kiinnittämisen tulevaisuuteen. Basis-sopimusmallissa viljelijä sitoo satonsa hinnan Euronext Pariisin pörssihintaan. ”Tätä mahdollisuutta on toivottu viljelijöiden suunnalta, joten sitä kannattaa hyödyntää”, muistuttaa Heikkinen.

Öljykasvien kylvösiemenet ovat Viljelijän Avena Bernerin valikoimassa myös tulevana keväänä. Valikoimasta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tero Heikkinen, tero.heikkinen@avena.fi , puh. +358 10 402 2310

Kommentit

Samankaltaista sisältöä