Olet täällä

Puinnit edenneet - suuressa osassa maata puidaan jo kevätviljoja

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) raadin mukaan sato-odotukset ovat suurimmassa osassa maata heikot. Tilanne selkeytyy puintien edetessä, mutta etenkin kaura- ja ohrasadon arvioidaan jäävän pieneksi. Syysvehnäsato on ollut hyvä. Odotettavissa on suuri syyskylvöisten pinta-ala.

Puintien eteneminen alueittain

  Puituna   Puituna
  11.8.2021   11.8.2021
Uusimaa 20-30 % Pohjanmaa 50 %
Varsinais-Suomi 20-25% Keski-Pohjanmaa  
Kymenlaakso 15 % Pohjois-Pohjanmaa 5 %
Kanta-Häme 5-10 % Etelä-Karjala  
Päijät-Häme 20 % Pohjois-Karjala 10 %
Pirkanmaa 5-10 % Etelä-Savo  
Satakunta 5-10 % Pohjois-Savo 15 %
Keski-Suomi   20 % Kainuu  
Etelä-Pohjanmaa 15 %    
Huom!: Vaihtelu alueiden sisällä voi olla merkittävää.

 

Uudellamaalla heikot sato-odotukset ovat alkaneet realisoitua puintien edetessä. Pitkä hellejakso osui niin Uudellamaalla kuin muuallakin Suomessa kevätviljoilla kriittiseen kasvuvaiheeseen heikentäen satotasoja. Jyvien on havaittu Uudellamaalla olevan tavanomaista pienempiä ja kevyempiä. Puinnit ovat edenneet maakunnassa sadekuurojen välisinä aikoina.

Aikaiset puinnit ovat suosineet syyskylvöisten kylvöjä. Odotettavissa on suuri pinta-ala syysviljoja.

Varsinais-Suomessa puinnit ovat edenneet kohtuullisessa tahdissa, mutta sateet ovat hidastaneet etenemistä. Nyt odotellaan puintipoutajaksoa. Sato on jäämässä selkeästi keskimääräistä heikommaksi etenkin kauralla ja ohralla. Syysvehnäsato on ollut paikoin jopa keskimääräistä parempi.

Kymenlaaksossa ovat alueelliset erot olleet erittäin suuria. Osalta lohkoista tullee lähes keskivertosato, kun taas osa lohkoista jää kokonaan puimatta heikon ja olemattoman kasvuston vuoksi. Etenkin kaurat ja ohrat, erityisesti monitahoiset, ovat kärsineet kesän sääoloista erittäin paljon. Hyvän kasvukunnon ja multavuuden omaavat lohkot ovat vaikeasta kasvukaudesta huolimatta tuottaneet kohtuullista satoa. Huonon kasvukunnon ja matalan multavuuden lohkot ovat kärsineet selkeästi.

Kasvustoissa on runsaasti ruostetta, joka osaltaan heikentää satotasoja ja laatua. Jo puidut viljat ovat laaduiltaan olleet yhtä vaihtelevia kuin satotasotkin. On erittäin kevyttä viljaa, mutta myös hyvin painavaa viljaa. Valkuaispitoisuudet ovat olleet ensimmäisissä puinneissa korkeat. Sateet ovat olleet koko kasvukauden erittäin paikallisia ja sadantamäärissä on ollut todella suurta vaihtelua.

Hämeen ja Pirkanmaan alueella on ollut haastava kasvukausi. Kasvustot ovat hyvin vaihtelevia ja viereisten lohkojen välillä voi olla suuria eroja. Puitu vilja on ollut kevyttä, mutta lopullinen laatu tiedetään kylvöjen edettyä tarkemmin.

Syyskylvöille on kohtuu hyvät olosuhteet ja puituja peltoja alkaa olla kylvöjä varten, mutta paikalliset sadekuurot voivat haitata syyskylvöjäkin.

Satakunnassa säät eivät ole suosineet puintien etenemistä. Paikallisissa ukkoskuuroissa on satanut vettä isojakin määriä, osin myös rakeita. Erityinen huomio tulee kiinnittää viljaa kuivatessa kuivaus- ja jäähdytysaikaan, sekä erityisesti esipuhdistajan säätöihin varsinkin kauran, mutta myös muiden viljalajien osalta. Pidemmällä kierrätyksellä ja hyvällä esipuhdistuksella on saatu viljojen, etenkin kauran hehtopainoihin merkittävää parannusta. Öljykasveista odotetaan hyvää satoa.

Keski-Suomessa huolta aiheuttaa kaikkien viljojen yhtäaikainen valmistuminen. Keväällä pellot kuorettuivat pahasti ja se näkyy arvioidussa sadonmäärässä.

Etelä-Pohjanmaalla on havaittu helteiden vieneen sadosta ison osan erityisesti ohralla ja kauralla. Puitujen viljojen kosteus on ollut matala. Hehtolitrapainojen vaihtelu on ollut suurta, eikä osa sadosta ole kauppakelpoista. Säät ovat nyt sateiset ja näyttää siltä, että puinnit ovat vielä viikon lähes pysähdyksissä. Syysviljoista on korjattu hyviä satoja.

Koska puinneille on päästy aikaisin, on odotettavissa, että syyskylvöjä tehdään keskimääräistä enemmän.

Pohjanmaalla puinnit etenevät vauhdilla. Puintikosteudet ovat olleet alhaisia. Loppuviikosta aletaan puimaan kasvustoja, jotka eivät ole ns. pakkotuleentuneita. Myöhemmin puitujen viljojen satotasojen ja laadun toivotaan olevan ensimmäisiä puinteja korkeampia.

Pohjois-Pohjanmaalla puinnit ovat vielä aivan alussa. Ensimmäisten karkeiden arvioiden mukaan ohran sadot olisivat jäämässä pieneksi. Kauran satonäkymät ovat positiivisemmat, mutta alle keskimääräisen. Tarkemmin tilannetta pystytään arvioimaan tulevilla viikoilla.

Pohjois-Karjalassa puinnit ovat vielä alussa.

Pohjois-Savossa on puitu aikaisia monitahoisia ohria. Kasvustot ovat pystyjä, mutta satoa kertyy normaaliin verrattuna heikosti, noin 50-60 % totutusta sadosta. Laatu puiduilla viljoilla on ollut kohtalaista.

 

Mikä on VYRin puintiseuranta?

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR seuraa tuttuun tapaan puintien etenemistä eri puolilla Suomea. Tämä epävirallinen seuranta toteutetaan kootun asiantuntijaraadin voimin. Raatilaisilta kysellään arvioita puintien etenemisestä kunkin viikon alussa. Raatilaisina on mm. keskusliikkeiden, viljakaupan ja tuottaja- ja neuvontajärjestöjen edustajia sekä viljelijöitä.

Raatilaisten antamat tiedot ovat maakuntakohtaisia arvioita. Tietoja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden sisäinen vaihtelu.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Kommentit

Samankaltaista sisältöä