Olet täällä

Lajikkeiden testaaminen ja listaus

Testaus

Lajikkeiden testauksen tavoitteena on varmistaa uusien lajikkeiden soveltuvuus Suomen oloihin. Kun lajike on testattu jalostajan tai markkinoille tuojan toimesta kattavasti ja todettu viljelyoloihimme soveltuvaksi, pienenevät viljelijän kannettavaksi jäävät riskit.

Ennen markkinoille tuloa uudet lajikkeet ovat käyneet läpi jalostajan tai lajike-edustajan kokeet, monet viranomaistarkastelut sekä erilaiset tutkimukset ja viljelyarvokokeet. Kansalliselle lajikelistalle pääseminen edellyttää, että lajike on ollut MTT:n kokeissa vähintään kahden vuoden ajan.

Virallisten lajikekokeiden avulla selvitetään uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Lajikkeet, jotka tuovat parannusta olemassa olevaan lajikevalikoimaan, voidaan hyväksyä lajikeluetteloon. MTT vastaa Suomen virallisista lajikekokeista. 

Virallisten lajikekokeiden tuloksia (MTT)

DUS-testauksella varmistetaan uuden lajikkeen erottuvuus muista lajikkeista, yhtenäisyys ja geneettisten ominaisuuksien pysyvyys. Suomessa DUS-testauksesta vastaa Evira. Kun lajike täyttää kriteerit yhtenäisyyden, erottuvuuden ja pysyvyyden osalta, lajikkeesta voidaan tehdä lajikekuvaus. Lajikkeelle voidaan tällöin hakea kasvinjalostajanoikeutta ja se voidaan hakea lajikeluetteloon.

Lajiketestaus (Evira)

Listaus

Kaikkien Suomessa viljeltävien peltokasvilajikkeiden tulee olla hyväksyttyinä joko Suomen virallisessa tai EU:n lajikeluettelossa. Suomen listalla olevat lajikkeet voivat olla joko Suomessa jalostettuja tai muualta tuotuja lajikkeita. Kummassakin tapauksessa lajikkeita on testattu Suomessa vähintään kahden vuoden ajan MTT:n virallisissa lajikekokeissa.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä