Olet täällä

Ruokaperuna

Peruna

Ruokaperunan ja ruokateollisuusperunan viljelyssä voi olla hyvinkin monia erilaisia, käyttötarkoituksesta riippuvia tavoitteita. Runsaan, tasalaatuisen, käsittelyä sekä varastointia kestävän perunasadon tuottaminen vaati erityistä huolellisuutta, kaliumin ja kalsiumin vaikutukset perunan laatuun ovat merkittävät. Ruoka- ja ruokateollisuus perunalla tasapainoisen ravinnetalouden varmistamiseksi olisi hyvä pyrkiä siihen, että kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin suhde viljavuustutkimuksessa olisi noin 10:1:1,5. Kalsiumin osalta on muistettava, että peruna ottaa kalsiumin passiivisesti haihtumisvirtauksen mukana ja näin ollen perunan vesitaloudesta huolehtiminen on tärkeää. Tasapainoisen kaliumlannoituksen on todettu vähentävän erilaisia kuoritun perunan tummumisongelmia ja parantavan varastointi- ja käsittelykestävyyttä. Kalium ja kalsium ovat elintarvikeperunan tärkeimmät laaturavinteet.

Ruokaperunan lannoitustaulukot:

Perunan kalkitus ja pH-suositukset

Samankaltaista sisältöä