Olet täällä

Kalkkunan ruokinta

Kasvukyky
Kalkkunan suhteellinen kasvukyky on erinomainen verrattuna mihin tahansa muuhun lihantuotantoeläimeemme. Tätä tehokkuutta kuvaa hyvin vertaus, jonka mukaan vasikka nelinkertaistaa painonsa, porsas 18-kertaistaa, broileri 80-kertaistaa, mutta kalkkuna lähes 300-kertaistaa painonsa kahdentoista viikon ikään mennessä.

Valtavan nopeasta kasvukyvystään huolimatta kalkkunaa jalostetaan edelleenkin vieläkin paremmaksi lihantuottajaksi. Vuosien 1981 - 1996 välillä BUT 6 -kalkkunan elopaino on jalostuksen myötä kasvanut noin 25% (kuvio 1, ref. Nixey 1997) ja sama kehitys jatkuu edelleen. Toisena tärkeänä jalostustavoitteena on tuottaa lihakilo entistä pienemmällä rehumäärällä.

Kuvio 1. BUT 6 -kalkkunan kasvukyvyn kehittyminen v. 1981 - 1996.
(ref. Nixey 1997, World Poultry, June 1997)

On selvää, että suuri kasvukyky vaatii sekä untuvikoilta, rehuilta, hoidolta että olosuhteilta paljon, eikä optimaaliseen tulokseen pääsemiseksi mikään kohta saa mennä pieleen.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä