Olet täällä

Poikkeuksellisesta kasvukaudesta huolimatta kylvösiemenen itävyydet hyvällä tasolla

Kuluvalla tarkastuskaudella 2021–2022 marraskuun loppupuolelle mennessä Ruokaviraston siemenlaboratorio on saanut reilut 2 300 sertifiointia varten tarkastettaviksi toimitettua näytettä ja tilaustutkimusnäytettä.

Sertifiointia varten tarkastettavaksi toimitettujen siemenerien keskimääräiset itävyydet marraskuun loppupuolella ovat peitatulla kauralla 94,2 prosenttia, peittaamattomalla 94,1 prosenttia, peitatulla ohralla 95 prosenttia, peittaamattomalla 94,5 prosenttia ja peitatulla kevätvehnällä 95,2 prosenttia, peittaamattomalla 94,9 prosenttia. Syysvehnää tarkastettiin kuluvan kesän ja alkusyksyn aikana ennätysmäärä ja sen keskimääräinen itävyys oli erinomainen (96,2 prosenttia). Ohrien ja kevätvehnien keskimääräinen itävyys on parempi viime kauden samaan ajankohtaan verrattuna, kauralla hiukan alhaisempi.

Herneen keskimääräinen itävyys on 85,4 prosenttia ja härkäpavun 84,8 prosenttia. Herneen itävyys on hiukan parempi ja härkäpavun samaa tasoa kuin viime kaudella samaan aikaan.

Heinistä timotein itävyys on 93,8 prosenttia ja nurminadan 92,2 prosenttia.

Tilaustutkimusnäytteissä, joita ovat siemenpakkaamoiden raakaeränäytteet ja viljelijänäytteet, kauran ja ohran itävyystilanne on hiukan huonompi kuin viime vuonna samaan aikaan. Peitatun kauran ja ohran keskimääräiset itävyydet ovat 90,6 ja 87,9 prosenttia. Peitatun kevätvehnän itävyys on 90,7 prosenttia, mikä on parempi edelliskauden vastaavaan tilanteeseen verrattuna. Herneellä tilaustutkimusnäytteiden keskimääräinen itävyys 83,6 prosenttia on samaa tasoa edelliskauteen verrattuna.

Ajantasaisia laatutuloksia voi tarkastella tarkemmin Ruokaviraston avoimessa tiedossa.

 

Lähde: Ruokavirasto (Koko uutinen luettavissa täällä.)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä