Olet täällä

Vyr: Viljamarkkinauutiset lyhyesti

Kotimaan markkinat

Ruokavirasto julkaisi viikolla 40 ennakkotietoa kauden viljasadon laadusta. Ennakkotietojen mukaan viljasato on ollut yleisesti ottaen isojyväistä ja hehtolitrapainot ovat olleet kohdillaan. Hometoksiinipitoisuudet ovat pysyneet tänä vuonna alhaisina. Vain yksi prosentti tähän asti tutkituista näytteistä on ylittänyt DON raja-arvon 1750 mikrogammaa/kilo. Kyseinen raja on elintarvikekauran EU-lainsäädännössä asetettu raja-arvo, jota ei saa ylittää, jos mielii kauraa käyttää elintarvikkeeksi. Kauran keskimääräinen hehtopaino 56,6 kiloa on neljä kiloa korkeampi kuin 2018.

Rehuohranäytteistä hehtopainoltaan 64 kiloa on ollut noin 80 % näytteistä. Keskimääräinen valkuaispitoisuus on ollut 11,5 %, mikä on noin prosentin alhaisempi kuin viime vuonna. Kaikki mallasohranäytteet ovat tähän asti täyttäneet mallasteollisuuden lajitteluasteen laatutavoitteet.

Euroopan markkinat

Komission Crops Markets Observatory päivitti kauden 2019/20 viljatase-ennustetta. Vehnän tuotantoennuste on 145 miljoonaa tonnia, josta käyttö EU:n alueella olisi 118,1 miljoonaa tonnia, tuonti 3,4 miljoonaa tonnia ja vienti 25,5 miljoonaa tonnia. Varastot kasvavat ennusteen mukaan 4,7 miljoonaa tonnia yltäen 16,9 miljoonaan tonniin.

Ohran tuotantoennuste on 61,4 miljoonaa tonnia. Ohran käytön EU:n alueella ennustetaan oevan 50,3 miljoonaa tonnia, tuonnin 0,5 miljoonaa tonnia ja vienti 8,8 miljoonaa tonnia. Varastot kasvaisivat 2,8 miljoonaa tonnia 8 miljoonaan tonniin.

Rukiin tuotantoennuste on 8,2 miljoonaa tonnia. Rukiin käyttö EU:n alueella on arvion mukaan 6,9 miljoonaa tonnia, tuonti olisi 0,08 miljoonaa tonnia ja vienti 0,15 miljoonaa tonnia. Varastot kasvaisivat ennusteen mukaan 1,3 miljoonaa tonnia 1,46 miljoonaan tonniin.

Kauran tuotantoennuste on 7,8 miljoonaa tonnia. Kauran käyttö on ennusteen mukaan EU:n alueella 7,5 miljoonaa tonnia, tuonti 0,004 miljoonaa tonnia ja vienti 0,18 miljoonaa tonnia. Varastot kasvaisivat maltilliset 0,10 miljoonaa tonnia 0,26 miljoonaan tonniin.

Maailmanmarkkinat

USDA:n kuukausiraportin mukaan Yhdysvaltojen vehnän tuotantoennuste 2019/20 pienentyy viime kuusta 18,5 miljoonaa bushelia (1 bushel = 27,216 kg vehnää) 1 962 miljoonaan busheliin. Myös tuontiennuste Yhdysvaltoihin pieneni. Yhdysvaltojen 2019/20 vehnän rehukäyttöennustetta laskettiin 30 miljoonaa bushelia 140 miljoonaan busheliin. Myös vientiennustetta laskettiin 25 miljoonaa bushelia 950 miljoonaan busheliin, johtuen yhdysvaltalaisen vehnän kilpailukyvyn heikkenemisestä. Yhdysvaltojen 2019/20 vehnän loppuvarastojen ennuste nousi hieman viime kuusta 1 043 miljoonaan busheliin.

Yhdysvaltojen kauran tuotantoennuste 2019/20 laski viime kuusta 6 miljoonaa bushelia 54 miljoonaan busheliin (1 bushel = 14,52 kg kauraa). Rehukäyttö pienenee ennusteen mukaan 70 miljoonaan busheliin, mutta elintarvike, siemen sekä teollinen käyttö pysyvät viimekuun tasolla 78 miljoonassa bushelissa.

Ohran tuotanto kasvoi ennusteen mukaan viime vuodesta Yhdysvalloissa 17 miljoonaa bushelia 171 miljoonaan busheliin (1 bushel = 21,77 kg ohraa). Ohran käyttöennuste pysyy noin 168 miljoonan bushelin tasolla, josta rehukäyttöön menee vain 15 miljoonaa bushelia.

USDA:n globaali vehnän tuotantoennuste 2019/20 laski hieman viime kuusta, johtuen etenkin Australian kuivuudesta. Myös Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Serbiassa vehnän tuotantoennusteet ovat olleet huomattavassa laskussa. Toisaalta taas USDA:n mukaan EU:n ja Turkmenistanin tuotantoennusteet ovat nousseet, mikä on tasoittanut tuotantoennusteen laskua. Vehnän globaali kulutusennuste pienenee 1,1 miloonaa tonnia, johtuen etenkin vehnän rehukäytön pienenemisestä. Tarjonnan kasvaessa ja kulutuksen pienetessä kauden 2019/20 loppuvarastojen ennustetaan nousevan ennätyksellisen suuriksi 287,8 miljoonaan tonniin.

Globaali rapsintuotantoennuste on yhä laskussa. Rapsin 2019/20 tuotantoennusteen pienentymiseen vaikuttaa etenkin tuotantoennusteiden pienentyminen Kanadassa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Kanadalaisen rapsin satotasot ja ennuste on tippunut viime kuusta aikaisen raskaan lumipeitteen ja puintikauden päättäneen pakkasen takia.

Oatinformation kertoo Yhdysvaltojen alkukauden (kesä-elokuu) kauran viennin olleen yksi kymmenen vuoden hitaimmista. Kymmenen vuoden keskiarvoinen vienti tässä kohtaa kautta on ollut yleensä n. 380 miljoonaa tonnia, kun se nyt ollut reippaat 230 miljoonaa tonnia. Kanadan viivästyneet puinnit ja kauden 2018/19 matalat varastotasot ovat suurin syy Pohjois-Amerikan vientien hitaalle startille.

Kahdeksan suurimman EU-28 kaurantuottajavaltion (Ruotsi, Suomi, Saksa, Irlanti, Iso-Britannia, Tanska, Belgia ja Puola) tuotantoennuste on yhteensä noin 5,2 miljoonaa tonnia. Viime vuonna haasteellisten olosuhteiden takia kauraa tuotettiin vain noin 4,2 miljoonaa tonnia. Kymmenen vuoden keskiarvo on ollut noin 4,9 miljoonaa tonnia, joten tämän vuoden tuotantoennuste nousee selvästi yli keskiarvoisen tuotannon. Jos ennusteet pitävät paikkansa, EU pystyy tuottamaan kaiken käyttämänsä kauran sekä vastaamaan 3. maiden kauran kysyntään.

 

Lähde: Vilja-alan yhteistyöryhmän Viljaviesti 31/2019

Kommentit

Samankaltaista sisältöä