Olet täällä

Vasikoiden puutossairauksia

Lihasrappeuma

 

Aiheuttaja:  Seleenin ja/tai E-vitamiinin puutos. Nykyisin puutokset ovat harvinaisia, koska kaupallisiin rehuihin ja lannoitteisiin lisätään seleeniä.

Altistavia tekijöitä: Luomutuotannossa voi esiintyä lihasrappeumaa, jos riittävästä seleenin saannista ei huolehdita. Runsas tyydyttämättömien rasvahappojen käyttö ruokinnassa.

Yleisyys: Nykyisin harvinainen. Lihasrappeumaksi luultu vasikan ylösnousukyvyttömyys johtuu usein muista sairauksista, esimerkiksi ripulivasikan paastottaminen voi aiheuttaa lihasten kuihtumista ja makuulle jäämistä.

Oireet: Erilaisia, äkkikuolemasta makuulle jäämiseen ja jäykkään ja haluttomaan liikkumiseen. Yleensä ruumiinlämpö ja hengitystiheys ovat normaalit, mutta sydämen lyöntitiheys voi olla kohonnut.

Diagnoosi: Perustuu esitietoihin rehuista ja lannoitteista, oireisiin ja raadonavauslöydöksiin. Entsyymianalyysi verinäytteestä.

Hoito: Seleeni ja E-vitamiini ruiskeina tai suun kautta annettuna. Yliannostus voi aiheuttaa myrkytystilan.

Ennaltaehkäisy: Seleenin ja E-vitamiinin saannista huolehtiminen varsinkin silloin, kun ei käytetä kaupallisia lannoitteita ja rehuja tai käytössä on saman syksyn vilja. Myös kantavien emien riittävä seleenin ja E-vitamiinin saanti on tärkeää. Rehujen seleenimääritykset.

Aivokuorikuolio (CCN)

 

Aiheuttaja: B1-vitamiinin eli tiamiinin puutos. Tiamiinia hajottavan entsyymin (tiaminaasin) muodostuminen bakteeritoiminnan seurauksena.

Altistavia tekijöitä: Pötsin toiminnan häiriöt ja ripulit. Karkearehun puutos.

Yleisyys: Harvinainen, yleensä yksittäisillä vasikoilla tai nuorilla hyväkuntoisilla eläimillä.

Oireet: Hermostollisia oireita kuten vapina, kouristukset, pään vetäminen yläviistoon, sokeus. Ilman hoitoa kuolema seuraa vasikalla yleensä 1-2 päivän kuluessa. Lievemmissä tapauksissa väsymys ja hoipertelu.

Diagnoosi: Tyypilliset oireet, raadonavauslöydökset.

Hoito: B1-vitamiini ruiskeena usean päivän ajan. Aikaisessa vaiheessa aloitettu hoito tehoaa usein vuorokauden sisällä. Hyvä ja pehmeä makuupaikka.

Ennaltaehkäisy: Hyvälaatuisen karkearehun saanti. Äkillisten ruokinnan muutosten välttäminen.

Samankaltaista sisältöä