Olet täällä

Hevosten pitopaikat oltava rekisterissä tämän vuoden loppuun mennessä

Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on päättymässä. Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tulee tiedot ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä.

Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on väliaikaisesti suljettuna ja avautuu uudelleen vasta vuonna 2021. Toistaiseksi eläintenpitoa ja pitopaikkoja koskevat ilmoitukset tehdään paperisella lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tehdään eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolle ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.  

Lue lisää hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinnistä.

 

Lähde: Ruokavirasto

 

 

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä