Olet täällä

MTT koe: Propcorn NC hevosheinän säilönnässä

Yhteenveto hevosheinän säilöntäkokeesta

  • Kosteusprosentin ollessa yli 25 % hevosheinä tulee kääriä muoviin erinomaisen tuloksen saavuttamiseksi. Käytännön olosuhteissa tarkan kosteusprosentin määrittäminen on vaikeaa.
  • Propcorn NC parantaa säilöheinän mikrobiologista laatua käärityissä paaleissa jo käyttömäärällä 3 l/tn.
  • Propcorn NC -lisäys vähentää kuiva-ainetappioita säilönnän aikana riippumatta käärinnästä
  • Jo 3 l/tn Propcorn NC -tuotetta parantaa käärityn hevosheinän aerobista stabilisuutta = heinän laatu säilyy hyvänä pidempään paalin aukaisun jälkeen
  • Hevoset syövät mieluummin Propcorn NC:llä säilöttyä heinää

Laatuhevosheinän resepti: Riittävä määrä muovikerroksia (12 kerrosta) ja Propcorn NC tuotetta vähintään 3 litraa/tonni

Rehun laadun kannalta paras säilöntäaineen ja muovikerrosten määrä säilöheinän paalisäilönnässä

Perinteisen säilörehun säilyminen perustuu rehussa tapahtuvaan maitohappokäymiseen ja lisättyyn säilöntäaineeseen. Hevosheinä (säilöheinä) korjataan yleisesti kuivempana (kosteus 15-30 %), jolloin maitohappokäymistä ei enää esiinny ja heinän säilyminen perustuu ilmatiiviyteen sekä homeiden ja hiivojen kasvun estoon. Pääasiallisimmat ongelmat hevosheinää säilöttäessä ovat homeet ja rehun lämpeneminen paalin avaamisen jälkeen.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) tehdyssä kokeessa selvitettiin säilöntäaineen (Propcorn NC) ja muovikerrosten määrän vaikutusta heinän laatuun, aerobiseen stabiilisuuteen ja maittavuuteen hevosille. Kokeessa timotei-nurminata -seos kuivattiin 26,5 prosentin kosteuteen ja säilöttiin eri Propcorn NC käyttömäärillä (0, 3, 6 tai 9 l/tn) ja eri muovikerrosmäärillä (0, 6 tai 12 kerrosta).

Propcorn NC parantaa säilöheinän mikrobiologista laatua

  • 12 kerrosta muovia esti homeen kasvun.
  • Propcorn NC esti hiivojen kasvua käärityissä paaleissa.
  • Pelkkä käärintä ei pystynyt estämään aerobisten bakteerien kasvua

Aerobisten bakteerien kokonaismäärä grammaa kohti log-asteikolla

Propcorn NC pienentää käärityn hevosheinän varastointitappioita

Ilman käärintää jopa 16 % paalin painosta menetetään varastoinnin aikana. Propcorn NC vähentää varastointitappioita käärimättömissä paaleissa. Varastointitappioita voidaan merkittävästi pienentää käyttämällä 6/12 kerrosta muovia ja 3 litraa Propcorn NC:tä rehutonnille.

Kuiva-ainetappio säilönnän aikana %

Propcorn NC parantaa aerobista stabiilisuutta eli estää käärityn hevosheinän lämpenemistä

Jo 3 l/tn Propcorn NC:tä paransi merkittävästi heinän aerobista stabiilisuutta käärityissä paaleissa, annostuksen lisääminen (6 ja 9 l/tn) ei enää parantunut tulosta. Parempi aerobinen stabiilisuus tarkoittaa, että heinä säilyy pidempään pilaantumatta paalin avaamisen jälkeen.

Käärityn hevosheinän aerobinen stabiilisuus

Propcorn NC-säilötty heinä maistuu hevosille parhaiten

Hevosheinäkokeen syöntihavainnot osoittivat, että hevoset suosivat heinää, joka oli säilötty Propcorn NC- tuotteella. Käyttömäärän nostolla ei ollut merkittävää vaikutusta syöntiin. Ei edes suurin käyttömäärä (9 l/t) heikentänyt maittavuutta. Heinä, joka oli tehty ilman säilöntäainetta syötiin viimeiseksi, kun Propcorn NC –säilöttyä ei enää ollut jäljellä.

Syöntikertojen kokonaismäärä kuvaa heinän maittavuutta

Propcorn NC hevosheinän säilönnässä, MTT 2011

Samankaltaista sisältöä