Olet täällä

MTT koe: Propcorn NC hevosheinän säilönnässä

Yhteenveto hevosheinän säilöntäkokeesta

  • Kosteusprosentin ollessa yli 25 % hevosheinä tulee kääriä muoviin erinomaisen tuloksen saavuttamiseksi. Käytännön olosuhteissa tarkan kosteusprosentin määrittäminen on vaikeaa.
  • Propcorn NC parantaa säilöheinän mikrobiologista laatua käärityissä paaleissa jo käyttömäärällä 3 l/tn.
  • Propcorn NC -lisäys vähentää kuiva-ainetappioita säilönnän aikana riippumatta käärinnästä
  • Jo 3 l/tn Propcorn NC -tuotetta parantaa käärityn hevosheinän aerobista stabilisuutta = heinän laatu säilyy hyvänä pidempään paalin aukaisun jälkeen
  • Hevoset syövät mieluummin Propcorn NC:llä säilöttyä heinää

Laatuhevosheinän resepti: Riittävä määrä muovikerroksia (12 kerrosta) ja Propcorn NC tuotetta vähintään 3 litraa/tonni

Rehun laadun kannalta paras säilöntäaineen ja muovikerrosten määrä säilöheinän paalisäilönnässä

Perinteisen säilörehun säilyminen perustuu rehussa tapahtuvaan maitohappokäymiseen ja lisättyyn säilöntäaineeseen. Hevosheinä (säilöheinä) korjataan yleisesti kuivempana (kosteus 15-30 %), jolloin maitohappokäymistä ei enää esiinny ja heinän säilyminen perustuu ilmatiiviyteen sekä homeiden ja hiivojen kasvun estoon. Pääasiallisimmat ongelmat hevosheinää säilöttäessä ovat homeet ja rehun lämpeneminen paalin avaamisen jälkeen.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) tehdyssä kokeessa selvitettiin säilöntäaineen (Propcorn NC) ja muovikerrosten määrän vaikutusta heinän laatuun, aerobiseen stabiilisuuteen ja maittavuuteen hevosille. Kokeessa timotei-nurminata -seos kuivattiin 26,5 prosentin kosteuteen ja säilöttiin eri Propcorn NC käyttömäärillä (0, 3, 6 tai 9 l/tn) ja eri muovikerrosmäärillä (0, 6 tai 12 kerrosta).

Propcorn NC parantaa säilöheinän mikrobiologista laatua

  • 12 kerrosta muovia esti homeen kasvun.
  • Propcorn NC esti hiivojen kasvua käärityissä paaleissa.
  • Pelkkä käärintä ei pystynyt estämään aerobisten bakteerien kasvua

Aerobisten bakteerien kokonaismäärä grammaa kohti log-asteikolla

Propcorn NC pienentää käärityn hevosheinän varastointitappioita

Ilman käärintää jopa 16 % paalin painosta menetetään varastoinnin aikana. Propcorn NC vähentää varastointitappioita käärimättömissä paaleissa. Varastointitappioita voidaan merkittävästi pienentää käyttämällä 6/12 kerrosta muovia ja 3 litraa Propcorn NC:tä rehutonnille.

Kuiva-ainetappio säilönnän aikana %

Propcorn NC parantaa aerobista stabiilisuutta eli estää käärityn hevosheinän lämpenemistä

Jo 3 l/tn Propcorn NC:tä paransi merkittävästi heinän aerobista stabiilisuutta käärityissä paaleissa, annostuksen lisääminen (6 ja 9 l/tn) ei enää parantunut tulosta. Parempi aerobinen stabiilisuus tarkoittaa, että heinä säilyy pidempään pilaantumatta paalin avaamisen jälkeen.

Käärityn hevosheinän aerobinen stabiilisuus

Propcorn NC-säilötty heinä maistuu hevosille parhaiten

Hevosheinäkokeen syöntihavainnot osoittivat, että hevoset suosivat heinää, joka oli säilötty Propcorn NC- tuotteella. Käyttömäärän nostolla ei ollut merkittävää vaikutusta syöntiin. Ei edes suurin käyttömäärä (9 l/t) heikentänyt maittavuutta. Heinä, joka oli tehty ilman säilöntäainetta syötiin viimeiseksi, kun Propcorn NC –säilöttyä ei enää ollut jäljellä.

Syöntikertojen kokonaismäärä kuvaa heinän maittavuutta

Propcorn NC hevosheinän säilönnässä, MTT 2011