Olet täällä

Teollisuuden sivutuotteiden säilöntä

Elintarviketeollisuudessa syntyy runsaasti sivutuotteita joita käytetään eläinten rehuna. Teurastamoissa syntyy teurassivutuotteita, sokerin valmistuksessa syntyy melassia ja leikettä ja olut ja alkoholiteollisuudessa syntyy mäskiä ja rankkia. Kaikkia näitä voidaan säilöä AIV – säilöntäaineilla. Säilöntäaine lisätään yleensä sivutuotteen syntypaikalla.

Teurastamoiden sivutuotteiden käsittelyä säätelee lainsäädäntö. Sen mukaan eläimistä peräisin olevan, hapolla käsitellyn raaka-aineen pH –arvon on oltava 4,3, tai alempi kun raaka-aine tuodaan rehusekoittamoon. Tarkoituksena on estää haitallisten mikrobien, kuten salmonellan ja klostridien esiintyminen raaka-aineessa. Käytännössä raaka-aine hapotetaan teurastamolla tähän tarkoitukseen kehitetyllä muurahaismaitohapposeoksella. Raaka-aine käytetään turkiseläinten rehuseoksiin.

Sokeriteollisuuden sivutuote sokerijuurikasleike hapotetaan tehtaalla AIV –säilöntäaineella (n. 3l/tn) ennen varastointia tai kuljetusta tilalle. Tämä varmistaa leikkeen säilymisen moitteettomana ruokintaan asti.

Olutteollisuudessa syntyvä mäski hapotetaan AIV –säilöntäaineella (n. 3 l/tn).

Alkoholiteollisuuden sivutote rankki hapotetaan tehtaalla ennen toimitusta tiloille. Tilalla se käytetään joko sikojen liemirehujen raaka-aineena tai naudoille.

Samankaltaista sisältöä