Olet täällä

Säilöntäprosessi

Säilörehun säilöntäprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; aerobiseen, anaerobiseen ja puoliaerobiseen vaiheeseen.

Ensimmäinen vaihe alkaa niitosta ja päättyy säilön sulkemiseen. Tänä aikana rehumassa on kosketuksessa ilman hapen kanssa. Kasvi kuluttaa varastoimaansa sokeria kasvihengityksessä. Tämä havaitaan rehun lämpenemisenä. Sokeripitoisuuden aleneminen vaikeuttaa rehun säilöntää ja lämpeneminen heikentää rehun ruokinnallista arvoa. AIV–säilöntäaineet ehkäisevät sokeripitoisuuden alenemista ja lämpenemistä. Tämä varmistaa rehun hyvän käymisen ja ruokinta-arvon. AIV–säilöntäaine helpotta rehun tiivistämistä ja ilman poistamista rehumassasta.

Seuraava vaihe on rehun käyminen ilmattomassa tilassa. Käymisessä rehun luonnolliset maitohappobakteerit käyttävät rehun sokereita maitohapoksi. AIV–säilöntäaineet luovat luonnolliselle maitohappokäymiselle suotuisan ympäristön. Käymisessä muodostunut maitohappo yhdessä lisätyn AIV–säilöntäaineen kanssa varmistaa rehun parhaan säilymisen. Maitohappobakteereita ei tällöin tarvitse erikseen lisätä rehuun. AIV–säilöntäaineet estävät myös haitallisten mikrobien kasvua.

Kolmas vaihe alkaa kun säilö avataan. Tällöin ilman happi pääsee taas kosketukseen rehun kanssa. Tämä voi johtaa rehun lämpenemiseen. Tässä vaiheessa säilörehu homehtuu helposti. AIV–säilöntäaineet (AIV Ässä ja AIV Nova Se) estävät säilörehun lämpenemistä ja homehtumista. Säilörehu säilyy hyvälaatuisena ruokintaan asti.

Samankaltaista sisältöä