Olet täällä

Karhottaminen

Nurmirehun esikuivausta saadaan tehostettua niittämällä heinä hajalleen pellon pinnalle. Niiton jälkeen heinä jää makaamaan noin 8 cm:n sängen päälle. Hajallaan heinä kuivuu tasaisemmin kuin jos niitto olisi tehty suoraan karholle. Lyhyen esikuivauksen jälkeen heinä karhotetaan karhottimella.

Suoraan karholle niitettäessä voidaan karhoja yhdistää ennen rehunkorjuuta. Karhoja yhdistämällä saadaan tehokkaan korjuukoneen tehot hyötykäyttöön. Paksua karhetta korjatessa voidaan ajonopeus pitää pienempänä ja saadaan vähennettyä pellon tallaantumista. Karhotuksesta on hyötyä erityisesti ajosilppuri ja noukinvaunukorjuus. Karhotuksen työnmenekki on 10-24 min/ha TTS:n 2003 tekemien mittausten mukaan.

Pellon pinnan muotoiluun on kiinnitettävä erityistä huomiota karhotusta käytettäessä. Pellon on oltava tasainen ja karhottimen oikein säädetty, ettei korjattavan rehun sekaan tule multaa tai muita epäpuhtauksia. Rehun sekaan joutunut multa aiheuttaa rehussa voihappokäymistä ja pilaa rehua.

Samankaltaista sisältöä