Olet täällä

Esikuivattu säilörehu

Valtaosa säilörehusta korjataan nykyään esikuivattuna. Esikuivatun säilörehun korjuuseen käytetään pääasiassa tarkkuussilppureita, silppuavia noukinvaunuja ja pyöröpaalaimia. Jonkin verran esikuivattua rehua korjataan myös kaksoissilppureilla. Esikuivauksella ei saavuteta ruokinnallisia etuja tuoresäilöntään verrattuna. Esikuivauksen edut ovat lähinnä työteknisiä. Rehua esikuivaamalla saadaan tehostettua rehunkorjuuta. Kuljetukset tehostuvat, kun osa vedestä haihdutetaan pellolla. Esikuivatun rehun korjuukoneet ovat myös huomattavasti tehokkaampia kuin tuorerehun korjuuseen käytettävät koneet.

Esikuivatun säilörehun korjuu alkaa niitolla. Niittoon käytetään murskaimella varustettuja lautasniittokoneita. Niiton jälkeen suositellaan korjuun aloittamista 24 tunnin sisällä. Pitkä esikuivausaika lisää hengitystappioita ja heikentää korjattavan rehun laatua. Sateiden aiheuttama sääriski on syytä huomioida niitto ajankohtaa päätettäessä. Sateiden alle heinää ei kannata kaataa. Sateen uhatessa kannattaa niittää pienempiä aloja kerrallaan.

Esikuivaukseen sopiva kuiva-ainepitoisuus vaihtelee korjuumenetelmän mukaan (taulukko). Liiallinen kuivuminen heikentää rehun säilymistä varastossa. Ylikuiva ilmava rehu tiivistyy huonosti ja pilaantuu helposti syöttövaiheessa. Liiallista kuivumista säädellään niitolla ja karhotuksella. Valmiiksi kuivaa kasvustoa niitetään maltillisesti ja korjuuseen ryhdytään välittömästi niiton jälkeen. Karhottomalla saadaan myös pienennettyä haihduttavaa pinta-alaa ja hidastettua rehun kuivumista.

Samankaltaista sisältöä