Olet täällä

MTT:n murskeviljan säilöntäkoe

Kokeen johtopäätökset

AIV-tuotteella säilötty murskevilja oli useilla mittareilla mitaten laadultaan parempaa kuin biologisella tuotteella säilötty vilja. Aerobinen stabiilisuus (jälkilämpenemisen esto) oli yhtä hyvä molemmilla säilöntäaineilla.

Millä säilöntäaineella saadaan parasta murskeviljaa?

AIV –säilöntäaineen (pääkomponentit muurahaishappo ja propionihappo) ja biologisen tuotteen tehokkuutta verrattiin murskeviljan säilöntäkokeessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisilla. Kokeessa haluttiin saada selville eri tuotteiden/menetelmien vaikutus murskeviljan säilönnälliseen ja mikrobiologiseen laatuun sekä aerobiseen stabiilisuuteen.

Kokeessa säilöttiin murskeohraa minisiilokokeessa. Verrattavina olivat käsittelemätön murskevilja, AIV-käsittely ja biologinen käsittely. Murskesäilötyn viljan kosteus kokeessa oli 39,5 %.

Etikkahapon ja etanolin alhaiset määrät kertovat murskesäilönnän onnistumisesta

Korkea etikkahapon ja etanolin määrä kertoo virhekäymisestä ja kuiva-ainetappioista säilönnän aikana. Sekä etikkahapon että etanolin määrät olivat pienimmillään AIV–säilötyssä murskeviljassa. Biologisella aineella säilötyssä murskeviljassa erityisesti etikkahapon määrä kasvoi.

Etanolin ja etikkahapon määrät murskeviljassa, g/kg

Sokeripitoisuus pysyy korkeana AIV–säilötyssä viljassa

Murskeviljan sokeripitoisuus (g/kg) kuvaa laatua ja maittavuutta

Säilöntätappiot olivat pienimmät AIV-säilötyssä murskeviljassa

Paras tulos saavutettiin AIV–säilötyllä viljalla. AIV-säilötyllä viljalla oli pienimmät säilöntätappiot. Biologinen säilöntäaine lisäsi säilöntätappioita (vrt. suuri etikkahappopitoisuus).

AIV-säilöntä minimoi murskeviljan kuiva-ainetappiot (%)

Murskeviljan säilöntäkoe, MTT 2011

Samankaltaista sisältöä