Olet täällä

MTT koe: murskeviljan säilöntä alle 25 % viljalla

Kokeen johtopäätökset:

  • Sekä AIV-Ässä että Propcorn NC toimivat erinomaisesti, kun säilötään murskeviljaa tuubiin viljan kosteuden ollessa 16-25 %
  • Murskesäilöntä on vaihtoehto jyväsäilönnälle myös alle 25 % kosteudella
  • AIV Ässän sopiva käyttömäärä on 6 litraa/tonni viljan kosteuden ollessa alle 25 % (vertaa 3-5 l/t viljan kosteuden ollessa 25–45 %)
  • Propcorn NC -tuotetta käytettäessä sopiva käyttömäärä murskeviljalle kosteuden ollessa alle 25 % on myös 6 l/t (kokojyväsäilönnässä käyttömäärä on sen sijaan korkeampi eli 12 l/t kosteuden ollessa n. 25 %)

Mikä säilöntäaine ja annostus sopii parhaiten murskeviljalle, jonka kosteus on alle 25 %

  • Viljaa voidaan säilöä joko kuivaamalla (kosteus alle 15 %), jyväsäilönnällä (kosteus 15–25 % ) ja murskeviljana (kosteus yleensä yli 25 %)
  • Jyväsäilönnässä käytetään propionihappopohjaisia säilöntäaineita (Propcorn–tuotteet) 4–12 l/t
  • Murskesäilönnässä käytetään muurahaishappopohjaisia (AIV) säilöntä-aineita n. 3 l/t
  • Kasvava suuntaus on murskeviljan säilöminen muovituubiin myös kosteuden ollessa alle 25 %

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) tehdyssä kokeessa selvitettiin kahden erityyppisen säilöntäaineen ja eri annostustasojen vaikutusta murskeviljan säilönnässä kosteuden ollessa alle 25 %. Murskesäilötty ohra säilöttiin tuubiin ja lopullinen kuiva-aine kokeessa vaihteli välillä 75–84 %. Koe tehtiin ohralla maatilamittakaavassa. Säilöntäaineina käytettiin Propcorn NC ja AIV Ässä –tuotteita ja testatut käyttömäärät olivat 0, 3, 6 ja 9 l/t.

Kumpikin tuote parantaa selvästi säilöntätulosta

Etikkahapon ja etanolin määrän väheneminen on merkki pienemmistä säilöntätappioista ja paremmasta laadusta. AIV Ässä toimi hieman paremmin kuin Propcorn NC.

Etikkahapon ja etanolin määrä murskeviljassa, g/kg

Säilöntäaineen käyttö parantaa seosrehun aerobista stabiilisuutta

Kokeessa murskesäilötty vilja sekoitettiin seosrehuun, jonka aerobinen stabiliisuus mitattiin. Säilöntäaineen annostelutaso seosta kohti laskettuna oli 0,6–1,8 l/t seosrehua. Jo näin alhaisella annostustasolla saatiin selvä parannus seosrehun aerobiseen stabiilisuuteen. Propcorn NC toimi kokeessa tehokkaammin kuin AIV Ässä. Molemmat säilöntäaineet estivät itse murskeviljan lämpenemisen.

Seosrehun aerobinen stabiilisuus (lämpenemisherkkyys)

Murskeviljan säilöntäkoe, kosteus alle 25 %, MTT 2011, vertailussa AIV Ässä ja Propcorn NC

Samankaltaista sisältöä