Olet täällä

Säilöntäaineiden varastointi ja käsittely tilalla

Varastoi säilöntäaineet omissa pakkauksissaan ja erillään rehuista sekä elintarvikkeista. Huolehdi, ettei lapsilla eikä asiattomilla henkilöillä ole pääsyä varastoon. Säilöntäainevarastossa tulee olla saatavilla riittävästi puhdasta vettä roiskeiden ja vuotojen varalle. Myös säilöntäaineiden käsittelypaikalla on oltava mukana silmänhuuhtelupullo, jossa on puhdasta vettä.

Varastoi säilöntäaineet erillään kuumista pinnoista, sytytyslähteistä sekä emäksisistä ja syttyvistä kemikaaleista. Varastopaikka tulee mielellään olla suojattuna auringonvalolta.

Varastoitaessa yli 10 000 kiloa syövyttävää säilöntäainetta kerralla on tehtävä ilmoitus palopäällikölle tai paikalliselle kemikaalivalvontaviranomaiselle. Astiavarasto on varustettava reunuksella ja pohja tiivistettävä, jotta säilöntäaine voidaan kerätä talteen mahdollisen vuodon sattuessa. Käyttämällä oikeaa suojavarustusta säilöntäaineita käsiteltäessä suojaudutaan riskeiltä.

Irtoliuos puretaan puhtaisiin ja ehjiin happokäyttöön hyväksyttyihin astioihin. Kemiran maatilajakelussa täytetyt astiat etiketöidään säilöntäaineen varoitusmerkit sisältävällä etiketillä ja päivitetään täyttövaiheessa. Vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan tilasäiliön kunnon. Jos irtotoimitus puretaan käytettyihin tynnyreihin, nämä pitää olla maksimissaan viisi vuotta vanhoja sekä niiden on oltava vähintään 200 litran kokoisia.

Säilöntäaineastiat ovat pelkästään kuljetusastioita, jotka eivät kestä painetta. Niissä ei saa käyttää paineilmaperiaatteella toimivia hapottimia. Paineen pumppaaminen astiaan voi aiheuttaa astian rikkoutumisen ja vakavan vaaratilanteen.

Säilöntäaineen käsittelijällä tulee olla käytettävissään tuotteen käyttöturvallisuustiedote.

Samankaltaista sisältöä