Olet täällä

Säilöntäaineiden varastointi kaupassa

Säilöntäaineet tulee varastoida omissa pakkauksissaan sekä erillään elintarvikkeista ja rehuista. Varastossa pitää olla saatavilla vahinkojen varalle riittävästi huuhteluvettä, mieluiten suihku.

Säilöntäainetta ei saa päästää valumaan viemäriin. Varastotilan alusta on varustettava reunuksella ja pohja on tiivistettävä. Näin aine saadaan kerättyä talteen mahdollisen vuodon sattuessa.

Sisävarastossa tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta.  Syövyttävät tuotteet on pidettävä erillään muista kemikaaleista, sillä ne saattavat vuotaessaan vaurioittaa muiden kemikaalien pakkauksia. Huolehti, että käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ja anna niistä tarvittaessa kopio asiakkaalle.

Varastoitaessa yli 10 000 kiloa säilöntäainetta kerralla, on tehtävä ilmoitus palopäällikölle tai paikalliselle kemikaalivalvontaviranomaiselle. Astiavarasto on varustettava reunuksella ja pohja tiivistettävä, jotta säilöntäaine voidaan kerätä talteen mahdollisen vuodon sattuessa. Kerätty säilöntäaine voidaan käyttää rehunsäilöntään, mikäli liuokseen ei ole sekoittunut maata tai muuta likaa. Vuotoalue on huuhdeltava runsaalla vedellä. Tarvittaessa on otettava yhteys pelastusviranomaiseen.

Käyttämällä oikeaa suojavarustusta säilöntäaineita käsiteltäessä suojaudutaan riskeiltä. Tuotteet tulee varastoida siten, ettei asiattomilla henkilöillä ole pääsyä varastoon.

Samankaltaista sisältöä