Olet täällä

Ensiaputoimet ja varautuminen hätätilanteisiin

AIV 2 Plus, AIV Ässä ja Propcorn Plus ovat syövyttäviä happoja. AIV Nova Se ja Propcorn NC on luokiteltu ärsyttäviksi. Silmään joutuessaan kaikki AIV -liuokset voivat aiheuttaa vakavan silmävaurion vaaran.

Käytä aina oikeaa suojavarustusta käsitellessäsi astioita ja liuosta: kumikäsineitä ja kumijalkineita sekä suojaa silmät mahdollisilta roiskeilta kasvojen- tai silmiensuojaimin.

Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin. Vältä höyrystyneen aineen hengittämistä. Jos tunnet pahoinvointia ainetta käsitellessäsi, hakeudu lääkäriin. Mikäli olet niellyt roiskeita, juo välittömästi vettä runsaasti. Älä oksennuta, ota yhteyttä lääkäriin.

Varmista, että säilöntäaineen käsittelypaikalla on aina saatavissa huuhteluvettä ja silmienhuuhtelupullo.

Samankaltaista sisältöä